Stali jsme se partnery HOTELSTARS

Od června 2013 jsme se stali partnery oficiální jednotné klasiifikace evropských ubytovacích zařízení, označované jako Certifikace HOTELSTARS.

Jedná se o jednotnou klasifikaci kvality ubytovacích služeb, která v České republice pod záštitou Hotel Stars Union probíhá od roku 2010. Smyslem hodnocení HOTELSTARS je sjednotlit úroveň ubytovacích zařízení napříč Evropou a přinést tak zákazníkovi srovnatelnou kvalitu služeb na všech místech. Certifikace HOTELSTARS je uznávána Evropskou komisí a čítá přes 18 000 ubytovacích zařízení v sedmi zemích Evropy.

 

Ubytovací zařízení, která jsou držitelem certifikace HOTELSTARS jsou na našich internetových stránkách označena následovně:

Zpět na seznam aktualit