ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Klášter Porta Coeli Předklášteří

Předkláštěří u Tišnova je malá obec asi 23 km severozápadně od Brna a za svůj vznik vděčí, jak i její název napovídá, klášteru Porta Coeli, významné národní kulturní památce. Jedná se o jediný fungující ženský klášter cisterciaček v Česku i slovanských zemích a také zajímavé místo, které stojí za prohlídku.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Porta Coeli 1001, Předklášteří
GPS: 49.35355060, 16.40087060
Klášter Porta Coeli Předklášteří map

Klášter Porta Coeli Předklášteří - zajímavosti

Cisterciácký ženský klášter Porta Coeli (v překladu Brána nebes) byl založen v první polovině 13. století, první písemné zmínky o něm jsou z roku 1233. Za jeho založením stála královna Konstancie Uherská, manželka krále Přemysla Otakara I., která je tu i od své smrti v roce 1240 pochována, jen dodnes nebyl nalezen její hrob a ani hrob jejího syna Přemysla, markraběte moravského. Mezi lety 1233-1240 byl postaven klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je románsko-gotickou trojlodní stavbou s příčnou lodí a protáhlým presbytářem. Po stranách kněžiště se nachází polygonální kaple a lodě i presbytář jsou zaklenuty křížovou klenbou. V době stavby vznikl unikátní ústupkový portál na západním průčelí, který je oproti klasické cisterciácké architektuře velmi bohatě zdobený. Kostel nemá věž, pouze zvonici. Klášter byl postaven na neosídleném území a jelikož ho tak nechránil žádný hrad v okolí, musel mít i kvalitní fortifikační (tedy obranný) systém, který zahrnoval příkop, hradby a strážní věže. Tento systém je dodnes místy patrný.

V 17. století došlo k výrazným stavebním úpravám kláštera, když bylo postaveno sídlo abatyše, východní kvadratura a nová ohradní zeď včetně hospodářských budov. Tyto přestavby pokračovaly i v průběhu 18. století. V roce 1782 byl však klášter z rozhodnutí císaře Josefa II. zrušen. Z klášterního kostela se stal kostel farní a zbytek staveb byl využíván k průmyslovým účelům. Cisterciačkám se ale podařilo prosadit znovuobnovení konventu a do kláštera se v roce 1901 vrátily. Před tím byl ale postaven nový konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, protože ten původní již zůstal farním kostelem. Celý areál si můžete projít s průvodcem, který vám k němu podá zasvěcený výklad.

V části kláštera, která byla v době jeho zrušení přestavěna na zámek, dnes sídlí Podhorácké muzeum, kde si můžete pohlédnout expozici Dějiny a současnost kláštera Porta Coeli, ale také sbírky věnované mineralogii a paleontologii Tišnovska.

 

Autor: Martina Limbergová