ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Rotunda sv. Kateřiny Znojmo

Unikátní stavba románské architektury a národní kulturní památka, rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, svou výjimečnost získala také díky jedinečným nástěnným malbám v interiéru, které mnohdy bývají označovány za jeden z prvních komiksů na světě. Popisují cestu Přemysla Oráče na knížecí trůn, biblické výjevy, obrazy z Kosmovy kroniky i fantazie svých tvůrců.

Rotunda sv. Kateřiny Znojmo

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hradní 85, Znojmo
GPS: 48.85543140, 16.04351670
Rotunda sv. Kateřiny Znojmo map

Rotunda sv. Kateřiny Znojmo - zajímavosti

Další fresky zachycují české a moravské Přemyslovce, kteří jsou odděleni druhem šatů - čeští Přemyslovci jsou oděni v plášť. Přemyslovský epos byl pravděpodobně doplněn komentáři, zachycenými v jednotlivých dělících pásech, z kterých se do dnešní doby dochovaly pouze fragmenty. Tvůrci tento způsob ztvárnění údajně zvolili vzhledem k časté negramotnosti tehdejších vládců, s cílem vytvořit dílo srozumitelné všem. Tyto unikátní románské nástěnné malby jsou datovány do roku 1134.

Chtěli-li bychom najít zcela dochované památky přemyslovského knížecího hradu ve městě Znojmě, zjistili bychom, že právě rotunda sv. Kateřiny je stavbou tohoto druhu jedinou. Byla vystavěna při jižní hranici přemyslovské Moravy coby součást tehdejšího opevnění.

Její stavbu inicioval pravděpodobně kníže Břetislav I. a započalo se s ní někdy po polovině 11. století. Svou funkci velkofarního kostela a svatyně přestala rotunda plnit krátce po roce 1226, tedy v momentě, kdy se ze Znojma stalo královské město. Rotundu posléze získal řád klarisek a v 16. století ji odkoupilo město, jenž v blízkosti rotundy nechalo vystavět pivovar.

Základem rotundy je válcová loď s apsidou, připojenou na východní straně. Nachází se na dominantním místě skalního výběžku a vstup do interiéru je veden schodištěm.

 

Autor: Andrea Štyndlová