ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Židovská zadní synagoga v Třebíči

Třebíčská židovská čtvrť je součástí židovských památek v Třebíči, které jsou společně zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Jednou z nejdůležitějších staveb tady je Zadní synagoga, pocházející z roku 1669.

Židovská zadní synagoga v Třebíči Židovská zadní synagoga v Třebíči Židovská zadní synagoga v Třebíči Židovská zadní synagoga v Třebíči

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Subakova 1/44, Třebíč
GPS: 49.21776360, 15.87938390
Židovská zadní synagoga v Třebíči map

Židovská zadní synagoga v Třebíči - zajímavosti

Synagoga nebyla jen místem modlideb, ale také vzdělávání a shromažďování. V židovské čtvrti v Třebíči se nachází dvě synagogy pojmenované podle své polohy Přední a Zadní synagoga. Přední synagoga vznikla v letech 1639-1642, brzy ale přestala stačit. V 60. letech 17. století se tady židovská populace velmi rychle rozrůstala a tak byla v roce 1669 postavena druhá synagoga v Horní židovské ulici. Její nejsilnější a nejdůležitější stěnou je ta jihovýchodní, která směřuje k Jeruzalému a je na ní umístěna schránka s Tórou, základním židovským učením. Tento svatostánek je zakrytý synagonální oponou.

V prvním patře se nachází ženská galerie, protože podle židovské víry nesmí být ve svatostánku muži a ženy dohromady. Tato galerie byla přistavena ale až v roce 1837. Do synagogy vstupovaly muži z Blahoslavovy ulice, ženám bylo postaveno schodiště přímo na galerii. Na straně schodiště byl později postaven dům, jehož se stalo součástí. Stěny synagogy zdobí malby, které pochází z let 1706-1707 a znázorňují hebrejské liturgické texty a rostlinné ornamentální motivy. Přestože v judaismu není obvyklé znázorňovat lidské postavy, obličeje ani zvířata, je tady k vidění výjimka v podobě několika lvů s erbem Lichtenštejnů, tehdejších majitelů panství. Převážná většina modliteb na stěnách je původních  při pohledu na jejich přesnost se nechce ani věřit, že byly malovány bez šablon jen tak od ruky. Štuková výzdoba stropu pochází z pozdějšího období baroka.

Synagoga se přestala na počátku 20. století využívat k bohoslužebným účelům, v roce 1920 byla odsvěcena. Poté se používala jako skladovací prostory pro koželužnu i zemědělské družstvo. Skladování kůží a později brambor se neblaze podepsalo na stavu synagogy, která hlavně v 80. letech značně zchátrala. Naštěstí však v letech 1988-1997 proběhla její velká rekonstrukce a Zadní synagogu si tak dnes může prohlédnout každý zájemce. Kromě toho slouží také k pořádání výstav nebo koncertů. Na ženské galerii je umístěna expozice o židovské kultuře a nachází se tu také interaktivní model židovské čtvrti zachycené tak, jak vypadala v roce 1850.

 

Autor: Martina Limbergová