ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Jana Nepomuckého Žďár nad Sázavou

Transformace prvků gotiky do ducha barokního slohu se u nás poprvé objevila počátkem 18. století. Stylu se říká barokní gotika a jeho nejlepším příkladem je pravděpodobně kostel sv. Jahorna Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, vystavěný mezi lety 1719 - 1722.

Kostel sv. Jana Nepomuckého Žďár nad Sázavou

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Sychrova 491/18, Žďár nad Sázavou 2
GPS: 49.58018560, 15.94196890
Kostel sv. Jana Nepomuckého Žďár nad Sázavou map

Kostel sv. Jana Nepomuckého Žďár nad Sázavou - zajímavosti

Stavební hmota kostela vyznívá nesmírně dynamicky, tíže zdiva je takřka popřena, prostorové útvary se navzájem pronikají - to všechno z kostela sv. Jana Nepomuckého vytváří zcela jedinečnou stavbu, která se naprosto vymykala tehdejším uměleckým normám, a která je bezpochyby největším dílem českého architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla.

O stavbě kostela bylo rozhodnuto roku 1719 opatem žďárského cisterciáckého kláštera, Václavem Vejmluvou, a je spojováno se svatořečením Jana Nepomuckého, jehož jazyk se neporušený našel v jeho hrobě v katedrále sv. Víta. Vysvěcení kostela se konalo už za dva roky po zahájení stavby.

Legenda o Janu Nepomuckém

Jan z Pomuku, jak zní pravé jméno tohoto českého světce, žil za doby vlády Václava IV. Byl generálním vikářem a jeho život poznamenaly spory, které vedl s arcibiskupem Janem z Jenštejna, který zabránil vytvoření nového biskupství v západních Čechách. Poté měl Václav IV. v plánu všechny provinilé potrestat, nicméně Janovi z Jenštejna se podařilo uprchnout, nikoli však Janovi Nepomuckému, který byl krutě mučen až k smrti a nakonec byl svržen do Vltavy. Rok poté se však začaly rozšiřovat zprávy o Janově statečnosti. Domněnky, že měl Jan nadpřirozené schopnosti navíc utvrdil nález jeho jazyka při otvírání Janova hrobu. Vědci ale roku 1973 tuto hmotu identifikovali jako sraženou krev v části mozku.

Symbolika čísla pět

Stavbu celého kostela zahaluje mystický aspekt a symbolika čísla pět. Nachází se zde pět oltářních výklenků, pět vchodů, 2 x 5 kaplí, umístěných kolem ústředního prostoru kostela, pět andělů na hlavním oltáři, pět hvězd a v neposlední řadě je kostel samotný vystavěn na půdorysu pěticípé hvězdy. Číslo pět symbolizuje také pět Kristových ran a pět hvězd na svatozáři sv. Jana Nepomuckého, které se prý objevily na hladině Vltavy poté, co do ní byl sv. Jan Nepomucký vhozen.

Přímo ve vrcholu kopule je umístěn jazyk coby symbol sv. Jana Nepomuckého. Tento tvar se opakuje i ve tvarech jednotlivých oken a má symbolizovat to, že sv. Jan Nepomucký nevyzradil tajemství - jeho jazyk zůstal v ústech.

Zdi stavby jsou značně mohutné, a přesto díky architektonickému zpracování působí dojmem lehkosti. Celý prostor je až mysticky prosvětlen. Nenajdete tu žádnou ornamentální výzdobu ani velkolepé fresky.

Kolem dokola kostela jsou umístěny ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, které jsou určeny pro poutníky, kteří se v nich mohli schovat před nepříznivým počasím.

Nejen kostel sv. Jana Nepomuckého, ale celý areál, jenž ho obklopuje , je naprosto jedinečný. V roce 1994 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Autor: Andrea Štyndlová