ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Josefa Žulová

Kostel sv. Josefa stojí v obci Žulová na Jesenicku. Najdete ho kousek od středu obce, na skalnatém ostrohu nad soutokem Stříbrného a Vápenného potoka. Že je tento kostel trochu zvláštní, vás napadne hned na první pohled. Je to tím, že při jeho stavbě byla nezvykle využita věž z původního hradu, jež na tomto místě stával. Tato věž je dominantou celého kostela a upoutá pozornost každého.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Josefské nám. 100, Žulová
GPS: 50.31002470, 17.10067860
Kostel sv. Josefa Žulová map

Kostel sv. Josefa Žulová - zajímavosti

Hrad Frýdberk, což byl i původní název obce Žulová, stával na tomto ostrohu již někdy na přelomu 13. a 14. století, poprvé se o něm zmiňují listiny z první čtvrtiny 14. století. Jak tento původní hrad přesně vypadal, není dobře doloženo, ale zřejmě šlo o oválný dvůr obehnaný zdí, volně stojící bergfrit, což je hlavní věž hradu, a budova paláce. Hrad nebyl příliš významný a ani se nedokázal příliš bránit ve válkách, v roce 1639 byl proto dobyt a z velké části pobořen švédskými a polskými vojsky. Roku 1703 byl přestavěn na pivovar a následně v roce 1805 byl pozemek a budovy věnovány na stavbu kostela, jelikož Žulová byla již v roce 1793 povýšena na město, ale chybělo jí místo duchovní správy.

Kostel sv. Josefa byl postaven letech 1809-1810. Z původních staveb byla využita gotická věž a bývalý dům sládka mimo areál kostela, který byl přestavěn na faru. Právě bergfrit byl využit velmi zajímavě jako věž kostela. Tato válcová stavba má v dolní části průměr 11 metrů, stěny silné až 4 metry a její zachovalá část dosahuje výšky 37 metrů. Nad tím pak byla postavena užší zvonice s pozdně barokní cibulovou věžičkou. Přízemí věže bylo při přestavbě proraženo cihlovým průchodem, jelikož bergfrit vchod u země nikdy nemíval. Na severní straně je přistavěná loď kostela v klasicistním stylu, vnitřní výzdoba však odpovídá spíše pozdnímu baroku. Interiér zdobí mimo jiné několik cenných dřevěných soch, novoklasicistní oltář z roku 1875 a na něm obraz znázorňující sv. Josefa s dítětem Ježíškem. Ve věži kostela se zachoval zajímavý hodinový stroj a dva původní zvony. Kolem kostela se pak již od jeho založení rozkládá hřbitov, vymezený původními hradními zdmi.


Autor: Martina Limbergová