ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Kostelní věž katedrály sv. Bartoloměje je dominantou nejen Náměstí Republiky, na kterém stavbu najdeme, ale bezesporu také celé Plzně. Věž o celkové výšce 102,6 m je nejvyšší kostelní věží na území České republiky. Chrám je stejně starý, jako samotné město. Byl totiž založen společně s ním někdy kolem roku 1295. Poté, co v Plzni roku 1993 vznikla diecéze, byl farní kostel sv. Bartoloměje povýšen na katedrálu a v roce 1995 zařazen na seznam národních kulturních památek.

Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. Republiky, Plzeň
GPS: 49.74743030, 13.37733720
Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň map

Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň - zajímavosti

Nejstarší částí kostela je presbytář, který byl o něco menší než ten současný, ovšem i presbytář z dnešní doby se jeví ve srovnání s katedrálou o mnoho menší, což je zapříčiněn původními plány, týkající se výstavby kostela, který měl původně mít střídmější rozměry. Dále stavba pokračovala dvou - věžovým průčelím.

Ještě v době před vypuknutím husitských válek stály stěny kostela a věže nedosahovaly výše ani nad hlavní římsu. Kostel sloužil svému účelu ještě před svým dokončením především díky provizornímu zaklenutí stropů. Další stavební práce pokračovaly až po husitských nepokojích. Kruhové sloupy nesou síťovou klenbu, byla postavena nová střecha s krovem, stanová střecha s věžičkou, která téměř dosahovala výšky severní kostelní věže. Ke stavbě druhé, jižní věže, nikdy nedošlo.

Perlou katedrály sv. Bartoloměje je bezesporu Šternberská kaple, přiléhající k presbytáři z jihu, kterou nechali vystavět Šternberkové coby pohřební kapli pro svůj rod.

Roku 1528 byla dokončena generální oprava kostela poté, co ho společně s městem roku 1507 poničil požár. Během této opravy už nebyla obnovena původní stanová střecha, ale nahradily jí střechy, které známe ze současné doby.

Katedrála pak nebyla opravována celá staletí, což na stavbě samozřejmě zanechalo následky v podobě zříceného východního štítu, poničené klenby ve Šternberské kapli atd. Opravy se v 19. století ujal Josef Mocker, který se zbavil všeho, co v sobě neneslo prvky gotiky, například barokní oltáře a renesanční štíty. Po něm se prací ujal Kamil Hilbert a poslední úpravu pak prováděl architekt Šantavý roku 1987. V roce 1995, kdy město Plzeň slavilo 700 let od svého založení, byly práce dokončeny.

Jednou z nejcennějších památek v kostele je milostná socha Panny Marie neboli Plzeňská Madona, kterou najdeme ve výklenku hlavního oltáře. Jedná se o "krásnou madonu", dílo z 2. poloviny 14. století, které se řadí mezi nejcennější památky české gotiky.

 

Autor: Andrea Štyndlová