ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Anežský klášter Praha

Anežský klášter, jedna z nejvýznamnějších památek na území Prahy a skvost Starého Města, se nachází na ulici Na Františku, nedaleko řeky Vltavy a Nábřeží E. Beneše. Zakladatelkou kláštera byla Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I., a král Václav I. Svatá Anežka Česká se také stala první abatyší tohoto kláštera a uvedla do něj sestry klarisky z italského Assisi.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1
GPS: 50.09243030, 14.42392190
Anežský klášter Praha map

Anežský klášter Praha - zajímavosti

K ženské větvi klarisek se později připojil mužský konvent menších bratří. Klášteru dominuje především kostel sv. Františka, přičemž komplex dále tvoří velké klášterní křídlo, klášter minoritů, ženský kostel a klášterní kuchyň. Kromě toho se v komplexu nachází i dům abatyše, kaple sv. Máří Magdalény, kaple sv. Barbory a kostel. Sv. Salvátora.

Koncem 14. století začal klášter pustnout a chátrat, kterážto situace trvala až do roku 1556, kdy ho převzal řád dominikánů, kteří ihned začali s rekonstrukcí konventu klarisek a s renesančními přestavbami. Koncem 17. století ale klášter značně poničil požár a další úpravy už proběhly v duchu baroka. Během josefínských reforem byl klášter zrušen. V roce 1978 se uskutečnil jeho zápis na seznam národních kulturních památek.

V budově klášteru v současné době sídlí jedna ze sekcí Národní galerie, takže si v prostorách Anežského kláštera můžete prohlédnou expozici zaměřenou na středověké umění v Čechách a ve střední Evropě, vymezenou lety 1200 až 1550.

Arkádou z kaple Panny Marie, kolem hlavic zdobených zachovalými podobiznami korunovaných králů a královen, se dostanete do svatyně, pohřebiště Přemyslovců. Krypta Anežského kláštera se stala místem posledního odpočinku například pro Přemysla Otakara II. a jeho manželku Kunhutu, pro Anežku Českou, Václava II. a jeho manželku Gutu a další významné panovníky a osobnosti.

 

Andrea Štyndlová