ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Betlémská kaple Praha

Jedno z nejvýznamnějších středisek reformačního hnutí v Čechách je bezesporu Betlémská kaple, spojená především s osobností mistra Jana Husa, který právě v jejích prostorách kázal mezi lety 1402 - 1413. Betlémská kaple měla vždy sloužit pouze kázání. Byla vybudována na Betlémském náměstí na Starém Městě pražském, v místech, kde kdysi bývala chudinská čtvrť a sídlo neřesti. Její prostory dokáží pojmout až tři tisíce posluchačů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Betlémské náměstí 255/4, Praha 1
GPS: 50.08442060, 14.41751470
Betlémská kaple Praha map

Betlémská kaple Praha - zajímavosti

Málokdo už možná tuší, že je Betlémská kaple zasvěcena památce nemluvňátek, tedy novorozenců, které nechal král Herodes zavraždit. Neodmyslitelně je však toto místo spjaté s kazatelem mistrem Janem Husem, jehož značně ovlivnilo učení Johna Wycliffa. Stejně jako on se snažil o obrodu církve, kterou v této době rozdělovalo více - papežství, hony na čarodějnice a úplatky. Jan Hus tedy v podstatě usiloval o návrat k prapůvodní myšlence církve a poslání křesťanství. V době, kdy Jan Hus v Betlémské kapli kázal, byla jeho hlásání velmi hojně navštěvována. Účastnila se jich dokonce i sama královna. Církev v Janu Husovi stále více spatřovala svého nepřítele až vydala příkaz k jeho upálení. K tomu následně došlo na koncilu v Kostnici roku 1415.

Poté, co skončila třicetiletá válka, dostali Betlémskou kapli do rukou jezuité a ve druhé polovině 18. století byla dokonce kaple přestavěna na obytný dům. Rekonstrukce Betlémské kaple proběhla až roku 1950 a trvala celkem čtyři roky. Společně se sousedním domem kazatelů získala Betlémská kaple opět svou původní podobu.

Původní výmalba kaple byla provedena v červené barvě, zřejmě z toho důvodu, aby dobře vynikly obrazy a nápisy, z nichž se některé dochovaly dodnes. Jedná se o text o svatokupectví a dva texty o přijímání podobojí, všechny pocházející z roku 1412. Všechny ostatní nápisy v současné Betlémské kapli jsou pouze kopie původních předloh.

Autor: Andrea Štyndlová