ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha tvoří dominantu nejen v rámci Pražského hradu, ale celého panoramatu našeho hlavního města. Trojlodní gotická katedrála má tři věže a je sídelním kostelem pražského arcibiskupa. Mezi lety 1060 až 1920 nesla tato cenná česká pamětihodnost název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ale poté, až do roku 1997, byla zasvěcena pouze sv. Vítovi. K obnovení původního názvu došlo až roku 1997 pražským arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: III. nádvoří 48/2, Praha 1-Hradčany
GPS: 50.09055610, 14.40055580
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha map

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha - zajímavosti

Bývá označována za vrchol gotické architektury v Čechách a na území Prahy se bezesporu jedná o nejvýznamnější chrám. Svůj význam si katedrála získala především tím, že zde byla korunována celá řada českých panovníků i královen, a že se jedná o místo, kde jsou uloženy ostatky arcibiskupů, šlechticů, králů, královen i zemských patronů.

Během 10. století nechal v místech dnešní katedrály postavit sv. Václav rotundu sv. Víta, kterou v 11. století nahradila románská bazilika. Torza těchto staveb se zachovala do dnešní doby a jsou k vidění v podzemních částech dnešní katedrály. O gotickou podobu se zasloužil král Karel IV. a pochází z roku 1344. Velká věž s renesanční hlavicí vznikla roku 1562 a na konci 19. a na počátku 20. století byla provedena přístavba západní lodi chrámu a dvou věží v původním gotickém rázu.

Během 2. poloviny 19. století, kdy probíhala dostavba katedrály, zde pracovala celá řada významných českých výtvarných umělců, k nimž se řadí například Alfons Mucha, Max Švabinský nebo Josef Václav Myslbek.

V katedrále jsou uloženy nejen ostatky významných českých osobností, ale i cenné relikvie, k nimž řadíme především Svatováclavskou korunu a Svatovítský poklad. Celková délka chrámového prostoru je 124 m, šířka 60 m a výška 33 m. Stejně tak jako exteriér, uchvátí návštěvníka i vnitřek chrámu a jeho vnitřní výzdoba. Gotickou klenbu nese celkem 28 pilířů. V přízemí se nachází arkády, v horní části pak velká okna, která od arkád odděluje pás triforia s portrétní galerií jedenadvaceti osobností panovnických rodin a osob, které chrám vystavěli. Najdeme zde například Karla IV., Petra Parléře nebo Jana Lucemburského.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je největším pražským chrámem, nejhlavnějším kostelem v České republice a bezesporu také duchovní centrum našeho státu. Turisticky je také právě tato pamětihodnost jednou z nejvyhledávanějších nejen v Praze, ale celé České republice.

 

Autor: Andrea Štyndlová