ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha

V Resslově ulici v Praze 2 se nachází kostel, který byl původně zasvěcený sv. Karlu Boromejskému a jeho zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi bylo upraveno teprve roku 1935. V té době zde proběhly úpravy za účelem užívání kostela Československou pravoslavnou církví.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Karlínské nám., Praha 8-Karlín
GPS: 50.07591000, 14.41705170
Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha map

Kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha - zajímavosti

Kostel sv. Cyrila a Metoděje vešel ve známost především v souvislosti s útokem na říšského protektora Reinharda Heydricha, kdy poskytl skrýš sedmi českým parašutistům, kteří atentát spáchali. Na tento úkol byli speciálně vycvičení, nicméně po útoku se jim nepodařilo včas opustit město a s pomocí pravoslavné církve se právě v tomto kostele posléze schovávali. Následné rozsáhlé pátrání, vedené říšskou policií, vedlo k zatčení a vyslýchání velkého počtu osob. Úkryt parašutistů byl nakonec odhalen a 18. června 1942 Gestapo a SS obklíčilo kostel a v brzkých ranních hodinách v něm došlo k boji. V kryptě jsou dodnes poškozené zdi po kulkách. Poslední munici si parašutisté nechali sami pro sebe, protože od začátku věděli, že jejich boj je prohraný. Biskup Gorazda a další představitelé Československé církve biskupské byli zatčeni a poté popraveni. Ještě téhož roku byla tato církev zrušena.

V místech kostela se dodnes nachází zbytky terénních úprav z konce 19. století, kdy se plánovalo, že tento kostel bude zbourán a nestalo se tak pouze díky omylu. Vznikla totiž tehdy mylná domněnka o architektovi kostela, přičemž toto dílo bylo zcela mylně připisováno Kyliánu Ignáci Dientzenhoferovi, který však provedl pouze dokončovací práce. Kostel sv. Cyrila a Metoděje tak dnes stojí jenom díky tomuto omylu.

 

Autor: Andrea Štyndlová