ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město

Řekne-li se "kostel sv. Mikuláše", představí si asi většina z vás ten, který se nachází v Praze na Malé Straně. Kostel se stejným zasvěcením ale najdeme i na Starém Městě, a i ten má nesporný význam. Nachází se na Staroměstském náměstí, na královské cestě a je velmi cenným architektonickým dílem vrcholného baroka.

Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha
GPS: 50.08796920, 14.41977530
Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město map

Kostel sv. Mikuláše Praha Staré Město - zajímavosti

Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze byl vybudován v místech, kde se nacházel vyhořelý gotický farní kostel, o němž nacházíme první zmínku už v roce 1273. Roku 1635 dostali kostel benediktini z kláštera Na Slovanech, kteří rozhodli starý kostel zbourat a na jeho místě vystavět nový. Se stavbou bylo započato roku 1732 a roku 1737 se konalo jeho vysvěcení.

Architektem kostela byl Killián Ignác Dienzenhofer, pro nějž se kostel sv. Mikuláše stal vrcholným dílem. Původně bylo průčelí chámu nasměrováno do "kurného trhu" a stavbu samu o sobě obklopovaly další budovy, které byly později zbourány. Urbanisticky byla tedy situace řešena zcela jinak, než v současné době, kdy je kostel sv. Mikuláše součástí Staroměstského náměstí, do kterého je nasměrován jižní fasádou.

V návaznosti na reformy Josefa II. se klášter roku 1787 zrušil a všechno interiérové vybavení bylo odvezeno. Později se kostel stal majetkem magistrátu města Prahy, po nějakou dobu byly jeho prostory využívány jako sýpka a poté také coby archiv spisovny. Od roku 1871 byl kostel pronajímán Ruské pravoslavné církvi, takže se zde opět začaly konat bohoslužby. Roku 1916 prošel kostel opravou a do interiéru přibylo plno uměleckých detailů, obrazů a soch.

 

Autor: Andrea Štyndlová