ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Loreta Praha

Loreta, která se také někdy nazývá Svatá chýše, se nachází na Loretánském náměstí v Praze 1. Se stavbami loret se pojí legenda, vztahující se k Panně Marii, která v chýši bydlela s Ježíškem v Nazaretu. Chýši pak andělé přenesli do Itálie a odtud se údajně jejich stavění rozšířilo po celém světě.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Loretánské náměstí 100/7, Praha 1 - Hradčany
GPS: 50.08929580, 14.39175780
Loreta Praha map

Loreta Praha - zajímavosti

Součástí areálu Hradčan je Loreta už víc jak tři stovky let. Tvoří ji barokní kostel Narození Páně, Svatá chýše, ambity a věž s hodinami a samozřejmě známá zvonkohra, která byla v době svého vzniku ojedinělostí. Skládá se z 27 loretánských zvonků, jenž mají hodinu co hodinu věřící vybízet k modlitbě. Zprovozněna byla koncem 17. století a jednalo se tehdy o dar od zámožného pražského obchodníka Eberharda z Glauchova. Zvony jsou pak dílem Clauda Fremy, amsterodamského městského zvonaře, který zvony vyrobil mezi lety 1683 až 1691.

Během 1. poloviny 18. století začal s přestavbou Lorety Kryštof Dienzenhofer, který zpracoval návrh západního průčelí komplexu. Ten po jeho smrti v roce 1722 pak dohotovil jeho syn Kylián Ignác Diezenhofer. J. J. Aichbauer, nevlastní syn Kryštofa Dienzenhofera, následně provedl závěrečné práce na stavbě kostela, jejíhož financování se ujala Marie Markéta hraběnka Waldsteinová rozená Czernínová z Chudenic. Přestože práce na stavbě Lorety pak pokračovaly až do roku 1738, vysvěcení proběhlo už rok předtím, 7. června 1737.

Vnějšek Lorety dekorují reliéfy, znázorňující výjevy ze života Panny Marie, legendu o přenesení svaté chýše z Nazaretu a starozákonní světce. Stříbrný oltář v interiéru ukrývá posvátnou sošku Panny Marie Loretánské, vyrobené z černého dřeva. Kolem chýše jsou rozmístěny ambity, jejichž stropy dekorují nástěnné malby, a které jsou ukončeny kaplemi. První patro ambitů střeží trezor s proslulou diamantovou monstrancí se 6 222 diamanty, pocházejícími ze svatebních šatů hraběnky Kolovratové, a také proslulou klenotnici.

 

Autor: Andrea Štyndlová