ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Svatá Hora u Příbrami

Nejznámější Mariánské poutní místo v Čechách, barokní stavbu evropského významu můžete navštívit ve středočeském městě Příbram. Stavba, jejíž počátky sahají do 13. století, je ve správě Redemptoristů. Původní kostelík, vystavěný pražským arcibiskupem v době vlády Karla IV, byl od začátku 17. století řádem jezuitů rozšiřován až do dnešní podoby.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Svatá Hora 590, Příbram
GPS: 49.68531610, 14.01752580
Svatá Hora u Příbrami map

Svatá Hora u Příbrami - zajímavosti

Středový poutní chrám lemuje terasa, ze které sestupují čtyři široká schodiště. Jádro baziliky je obestavěno ambity spojujícími čtyři osmiboké kaple Plzeňskou, Pražskou, Mníšeckou a Mariánskou. V ambitech jsou zakomponovány otevřené průchozí kaple zasvěcené převážně Panně Marii. V duchu dekorativního barokního slohu je areál bohatě zdoben štuky, malbami, zlacením, balustrádami a plastikami. Výrazným prvkem jsou také sochy apoštolů, svatých a Panny Marie. Chloubou kostela je stříbrný tepaný oltář.

K areálu Svaté Hory náleží i Mariánský sloup, sousoší Kalvárie a Mariánská studánka, kterou v roce 1634 vykopal poustevník Jan Procházka z Nymburka. Postupně byla prohloubena až na 78 metrů.

Při bádání o historii Svaté Hory můžete narazit i na všudypřítomnou pověst o rytíři, který byl pronásledován loupežníky a díky modlitbě, tentokrát k Panně Marii, zachráněn. V tomto případě se jednalo o rytíře Malotu, jenž jako poděkování Matce Boží vystavěl dřevěnou kapličku, která se stala „základním kamenem“ známého a obdivovaného poutního místa.

Obdivuhodný je i mohutný čtyřsetletý Svatováclavský dub, čnící u cesty, vedoucí od parkoviště k bazilice. Kromě této cesty můžete na Svatou Horu vyjít i krytými Svatohorskými schody z Dlouhé ulice z centra města. Dříve se po nich vystupovalo na svaté místo po kolenou. V září 2013 byly sice kvůli propadu na jednom místě uzavřeny, ale doufejme, že rekonstrukce nebude dlouhodobou záležitostí. Další variantou přístupu je městská doprava a od roku 2013 nabízí město i novou možnost dosažení svaté půdy, a to jízdu turistickým vláčkem. Využít ho můžete mimo zimní měsíce.

Impozantní svatostánek je volně přístupný a kromě poutí a bohoslužeb se zde konají například i koncerty. Můžete si odtud přivézt kromě krásného duchovního, kulturního a uměleckého prožitku i suvenýr z místního krámku. Například přívěsek sv. Kryštofa, patrona poutníků, či sošku Panny Marie a jiné devocionálie.

 

Autor: Ivana Dondová