ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Rožmberk (hrad)

Rod Rožmberků, podle erbu nazývaných pány z Růže, Vám může nabídnout zážitky nejen z prohlídky starého významného šlechtického sídla, ale i mnohé další prožitky – kostýmové prohlídky nebo audiovizuální projekci. Růži Vám připomene i původní název hradu – Rosenberg. Hrad měl důležitou funkci pro obchod i obranu – stál přímo na významné obchodní stezce, která vedla přes vyšebrodský průsmyk z Čech až do Podunají.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Státní hrad Rožmberk, Rožmberk nad Vltavou
GPS: 48.65610280, 14.36542190
Rožmberk (hrad) map

Rožmberk (hrad) - zajímavosti

Navštívit můžete hradní muzeum

Poslední majitelé hradu byli milovníky uměleckých předmětů. Díky této jejich zálibě si dnes na hradě můžete prohlédnout hodnotnou sbírku obrazů, skla, porcelánu, nábytku a zbraní, které jsou umístěny v části hradu sloužící jako muzeum. Kromě klasických prohlídek zde můžete absolvovat i večerní prohlídky, na nichž budou Vašimi průvodci příslušníci rožmberského rodu – například známý Petr Vok z Rožmberka.

Hrad si zachoval svou původní krásu

Hrad z poloviny 13. století byl středem panství Rožmberků a obydlím vládce rodu. Rožmberk byl tvořen dvěma hrady, které byly spojeny padacím mostem. K významným stavebním úpravám gotického hradu došlo koncem 16. a počátkem 17. století a Rožmberk se stal renesančním sídlem. Z horního hradu se zachovala pouze věž, dolní část soužila jako panské sídlo. Přestavba v 19. století zachovala gotický charakter hradu v duchu romantismu.

Setkejte se s Bílou paní Perchtou

Při prohlídce se dostanete do pokoje, nazývaného rožmberský. Zde visí obraz dámy v bílém, Bílé paní, která je ochránkyní členů rodu. Údajně se jedná o paní Perchtu. Pověst vypráví, že paní Perchta byla provdána proti své vůli a v manželství si prožila peklo, ze kterého ji vysvobodila až manželova smrt. Po návratu na Rožmberk se starala o hospodářství a byla laskavou ochránkyní všech trpících. Po smrti se začala zjevovat na rožmberských hradech. Pečovala o nemluvňata a její úsměv věštil štěstí, smutek naopak neštěstí nebo smrt.

 

Autor: Helena Syslová