ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Strážnice (zámek)

Při okraji Strážnice, městečka poblíž jihomoravského Hodonína, najdeme novorenesanční zámek, zasazený do anglického krajinářského parku.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zámek 672, Strážnice
GPS: 48.90765720, 17.31323920
Strážnice (zámek) map

Strážnice (zámek) - zajímavosti

Byl vystavěn v místech, kde od 13. století stával vodní hrad, který měl u moravsko - uherské hranici plnit strážní funkci. Jeho majitelem byl Milota z Dědic a po něm hrad vlastnili pánové z Kravař. Vzhledem ke své poloze byl hrad ve Strážnici častým terčem tureckých a uherských vojsk a v pozdější době to byla také protihusitská vojska, která se hrad snažila dobýt. Jiří z Kravař se proto rozhodl pro obehnání hradu valem a příkopem a mimo to ho také nechal přestavět v duchu gotiky.

V roce 1466 se majitelkou strážnického panství stala Alžběta, dcera Jiřího z Kravař. Poté, co Alžbětin manžel zemřel, provdala se znovu za Petra z Rožmberka. Roku 1468 byl hrad svědkem setkání uherského krále Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, a byla zde uzavřena mírová smlouva.

V roce 1501 panství vlastnili Žerotínové. Přestavbu hradu na renesanční zámek provedl Jan Jetřich ze Žerotína, přičemž proběhla také přístavba východního křídla a spojovacího severního křídla, dekorovaného arkádami.

Po skončení bitvy na Bílé Hoře zámek vlastnili hrabata Magnisové, a ti se v polovině 19. století zasloužili o přestavbu zámku v novorenesančním stylu, vybudování skleníků a založení zdejšího parku. Za vlastnictví hraběte Františka Antonína Magnise byla vystavěna nárožní věž při levém křídle zámku.

Posledním šlechtickým majitelem strážnického zámku byl Antonín Magnis. Po jeho smrti roku 1944 byl o rok později zámek zestátněn.

Zámek Strážnice je tvořen třemi křídly v půdorysu tvaru písmene U. K levému zámeckému křídlu přiléhá osmiboká věž s hodinami a v přízemí se do současné doby dochovaly valené klenby ještě z původního gotického hradu.

V interiéru zámku se nachází významná a cenná knihovna s 13 000 svazky knih, z nichž některé pochází až ze 16. století. Knihovnu zdobí dobový nábytek.

Součástí zámecké expozice je také výstava s názvem Nástroje lidové hudby v České republice a výstava v zámecké kapli, která se každým rokem obměňuje. Výstava zaměřená na nástroje lidové hudby zahrnuje ozembuchy, bukače, trouby a další.

V růžovém, zeleném a žlutém salónku se příležitostně pořádají koncerty vážné hudby a ve zdejším zámeckém parku se během posledního víkendu v červnu pořádá Mezinárodní folklorní festival.

 

Autor: Andrea Štyndlová