ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Nový Falkenburk (zámek)

Zámek Nový Falkenburk, který možná není obecně až tak známý, jako jiné perly zámecké architektury v České republice, najdeme v Jablonném v Podještědí, kteréhožto města je součástí.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Cvikovská, Jablonné v Podještědí
GPS: 50.76328860, 14.75428190
Nový Falkenburk (zámek) map

Nový Falkenburk (zámek) - zajímavosti

Původně na jeho místě až do 1. poloviny 15. století stála tvrz, kterou poté nahradil zámek, vystavěný v letech 1565 až 1572 Jindřichem Berkou z Dubé a z Lipé. Nazval ho Nový Falkenburk podle hradu Falkenburk, který stával na kopci Sokol nedaleko odtud.

Zámek měl původně dvě křídla, šindelovou střechu s hodinami a věžičkou. K zámku náležela koňská stáj a kovárna a celý komplex posléze poměrně často měnil podobu a zároveň i majitele. V roce 1599 zámek připadl do vlastnictví Markétě Hozlauerové z Liběchova a po její smrti zámek přešel do rukou jejího manžela Vladislava Hozlauera z Hozlau. Ten zámek prodal zpátky rodu Berků z Dubé a z Lipé.

V roce 1651 získal zámek dědictvím František Antonín Berka, jenž nechal přestavět zdejší kostel sv. Vavřince, ale na úpravy zámku samotného už nezbývalo zrovna mnoho financí.

Vše se změnilo až s rokem 1718, kdy se majitel zámku stal Jan Jáchym Pachta z Rájova, jehož následníci zámek v roce 1755 přestavěli v duchu pozdního baroka s využitím rokokových prvků. Stavbu vedl architekt Jan Josef Wirch, který se v závěru přestavby na pracích podílel s Filipem Hegerem.

Hlavní osu zámku dělí rizalit a samotné průčelí je rozděleno několika pilastry. Za rizalitem je v interiéru umístěn zrcadlový sál, nacházející se v prvním patře zámku, opatřený vysokými průchody směrem na balkón. Obě kratší strany zámku jsou ukončeny nízkými polygonálními věžemi se zvonovou střechou. Typickými rokokovými prvky jsou nesouměrné kamenné vázy, které zakončují nároží i trojúhelníkový štít. Kolem zámku se rozprostírají aleje a rozlehlý park.

Roku 1867 se majitelem zámku stal Karel von Palme, zanedlouho po něm pak rytíř Jindřich von Peteani a následně byl zámek ještě několikrát prodán, než se dostal do vlastnictví Františka Mattauscha, benešovského továrníka. Další stavební úpravy zámku podnikli pak jeho potomci, přičemž pozornost věnovali především poplužnímu dvoru, hospodářským budovám, novostavbám, stájím, kůlnám a stodolám.

Koncem roku 1900 zámek Nový Falkenburk koupil Johann Mořic von Liebieg, který zámek renovoval. Získal v té době štukovou výzdobu, freskové malby, jídelní sál se sochařskou výzdobou, rytířský sál a lovecké sály, kapli a především pokoj maršála Radeckého, se kterým byl Johann Mořic ve vzdálené přízni.

V roce 1943 zámek zabral berlínský Reichssicherheitshauptamt a o dva roky později byl zámek zkonfiskován tehdejšímu majiteli, Paulu Ernestu von Liebiegovi. V roce 1948 zde bylo zřízeno Výcvikové středisko ČSD.

V současné době jsou prostory zámku Nový Falkenburk využívány pro účely Dětského domova.

 

Autor: Andrea Štyndlová