ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Lomnice nad Popelkou (zámek)

Jen pár kilometrů severně od Jičína, na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší, najdeme město Lomnice nad Popelkou a v něm zámek. Prameny se o městě poprvé zmiňují v souvislosti s rokem 1308, kdy majitelem zdejšího panství byl Albert z Valdštejna.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Lomnice nad Popelkou 4, Lomnice nad Popelkou
GPS: 50.53216110, 15.37171530
Lomnice nad Popelkou (zámek) map

Lomnice nad Popelkou (zámek) - zajímavosti

Přestože zdejší tvrz byla vystavěná už někdy na konci 13. století, z pramenů se o ní dozvídáme až v roce 1417, kdy městečko Lomnice nad Popelkou bylo dobýváno. K přestavbě původní tvrze na zámek došlo mezi lety 1566 až 1567 z iniciativy Václava Štěpanického z Valdštejna.

Roku 1590 zasáhl nejen zámek, ale i město ničivý požár. Ještě před jeho vypuknutím měl kamenný zámek kruhový půdorys, dvojitou hradební zeď a příkop, jak se dozvídáme z jednoho z pramenů, popisujícího stav zámku v roce 1667. Padací most vedl k přízemním částem zámku, do prvního poschodí vedlo trojí schodiště. Právě tam se nacházely dva sály, kancelář, kaple a obytné místnosti. Ve středu zámeckého nádvoří byla kašna, odkud tekla voda do zámeckého rybníčku a už tehdy byla kolem zámku zahrada.

Počínaje rokem 1630 vlastnil Lomnici nad Popelkou Albrecht z Valdštejna a po něm pak, od roku 1654, hrabě Jan Morzin. Jeho syn Václav pak provedl barokní přestavbu zámku, započatou v roce 1737. Dá se říci, že podobu získanou během této přestavby si lomnický zámek zachoval i do současné doby. Původním záměrem bylo vystavět zrcadlovou budovu s čestným dvorem uprostřed, tak, jak to v době baroka bylo moderní, nicméně nedostatek financí tento záměr nedovolil.

Roku 1776 zdi lomnického zámku uvítaly pozdějšího císaře Josefa II, jeho bratra arcivévodu Maxmiliána a proslulého generála Laudona.

V roce 1796 byla Lomnice Rudolfem Morzinem prodána Ignáci Falgemu, obchodníkovi z Trutnova. Po něm panství získal také jeho vnuk a od něj pak kníže Rohan. Tehdy zámek sloužil coby sídlo vrchnostenských úřadů a od roku 1850 pak pro potřeby okresního soudu a trestnice.

Roku 1919 se majitelem lomnického zámku a přilehlých pozemků stalo družstvo Živnostenský dům, které zámek upravilo pro společenské účely. Od poloviny 20. století zde byl zřízen domov důchodců a v současné době je zde umístěna knihovna, loutkové divadlo a městské informační centrum.

Zámek má v současné době trojkřídlou dispozici o jednom patře a barokní podobu. Původní valy a příkop se do dnešní doby už nedochovaly. Zámecké nádvoří zdobí altán, který bývá využíván během hudebních akcí a v prvním patře zámku se mimo jiné nachází i velký sál, kde se zase konají nejrůznější kulturní akce.

 

Autor: Andrea Štyndlová