ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Karlštejn (hrad)

Vydejte se s námi na hrad, který dobře znáte z filmu Noc na Karlštejně.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Karlštejn 172, Karlštejn
GPS: 49.93591390, 14.18463670
Karlštejn (hrad) map

Karlštejn (hrad) - zajímavosti


Jeden z našich nejznámějších hradů byl založen Karlem IV., českým králem a římským císařem, v roce 1348. Měl sloužit jako místo pro uložení královských pokladů, sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Stavba byla dokončena v roce 1365 vysvěcením Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Král zde pobýval již od roku 1355, dohlížel na stavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Na počátku 15. století sem byly, pravděpodobně na pokyn Karlova syna Václava IV., z bezpečnostních důvodů převezeny korunovační klenoty. Od roku 1541 zde byly ukládány také opisy zemských desek. V období třicetileté války byl Karlštejn dobyt švédským vojskem a po skončení války začal chátrat. Teprve v roce 1812 hrad navštívil císař František I., který věnoval peníze na jeho opravu. Od roku 1918 je Karlštejn ve vlastnictví státu a v roce 1962 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.


Karlštejn byl postaven jako gotický hrad. V 16. století došlo k renesanční přestavbě hradu a ta se týkala především Velké věže a budovy purkrabství. Poslední přestavbu zahájil v roce 1886 architekt Josef Mocker, tentokráte v duchu purismu, čímž chtěl navrátit hradu původní gotickou podobu.


Hrad se skládá z několika částí, které jsou stupňovitě uspořádány podle významu, který jim Karel IV. přikládal. Nejvýše položená je Velká věž, kde byly v kapli uloženy korunovační klenoty. Interiér Kaple svatého Kříže je zdoben pozlacením, drahými kameny a hvězdami, sluncem a měsícem z benátského skla. Kaple byla uzamčena devíti zámky a zabezpečena čtverými dveřmi se silnými železnými pláty. Prostor byl hlídán strážnými. Velká kaple je spojena s Mariánskou věží, uvnitř které se nachází kostel Panny Marie se sakristií. Věž je spojená malým můstkem s Císařským palácem, který sloužil jako obydlí panovníka. Na palác navazuje Purkrabství, jež v současnosti slouží reprezentačním účelům a slavnostním obřadům. Nejníže položená je Studniční věž, uvnitř je studna kam se voda přiváděla štolou z potoka tekoucího pod hradem. Na vytahování a spouštění okovu sloužilo kolo, v němž šlapali lidé a uváděli ho do pohybu.


V okolí Karlštejna je několik kempů, tenisové kurty, hřiště na odbíjenou i kopanou a pro milovníky golfu osmnáctijamkové golfové hřiště s nádherným výhledem na hrad.

 

Autor: Marie Bukovinská