ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Mladá Boleslav (hrad)

Najít v Mladé Boleslavi zdejší hrad není ani v nejmenším složité. Nachází se totiž přímo v samotném historickém centru města, takže se rozhodně nedá jen tak přehlédnout. V roce 1972 sem bylo umístěno Muzeum Mladoboleslavska, jehož expozice se z části věnuje historii hradu a města od 18. do počátku 20. století a dále pak dějinám celého regionu.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav
GPS: 50.40843360, 14.90092610
Mladá Boleslav (hrad) map

Mladá Boleslav (hrad) - zajímavosti

V místech, kde dnešní hrad stojí, se dříve nacházelo slovanské hradiště, které založil kníže Boleslav II. ke konci 10. století, a které zaujímalo ostrožnu současného hradu a Starého Města. Během 11.-12. století byly starší dřevěné stavby nahrazeny zděnými a během poloviny 13. století byl ve špici ostrohu vystavěn hrad. Zbytek hradiště byl následně opuštěn a nazýván "Hroby". Jako poslední hradní kastelán je uváděn Jaroslav z rodu Markvarticů, který zde působil roku 1262, a který si nechal postavit hrad v Michalovicích.

V roce 1344 bylo do polohy Hroby jeho potomky přeneseno město z údolí Klenice a v místech královského hradu si poté vystavěli rodové sídlo, které jim patřilo až do roku 1468, kdy se jeho novými majiteli stali Tovačovští z Cimburka.

Na počátku 16. století bylo sídlo Janem ze Šelmberka přestavováno v duchu pozdní gotiky. Aniž by bylo ubráno na obranné složce hradu, nabyly hradní místnosti téměř až na zámeckém komfortu.

Další přestavby, tentokráte již renesanční, byly spojeny s rodem Krajířů z Krajku a probíhaly po požáru v roce 1555. Ničivý vliv měla na hrad i město švédská vojska během třicetileté války. Poté, co skončila, byla stavba v dezolátním stavu a během druhé poloviny 17. století tyto prostory využívala zvonařská rodina Pricquey coby svou dílnu.

Během první poloviny 18. století hrad prošel další přestavbou, tentokrát pro účely kasáren, ve kterých působila stálá posádka. Přestavba, kterou vedl Ignatz Palliardi v letech 1752-53 obnášela zvýšení celé stavby o jedno patro, dále zakrytí obou věží, přístavbu severozápadního a severovýchodního křídla. Tuto funkci plnil hrad až do roku 1940, kdy zde bylo internační středisko Židů, a to až do roku 1943. Počátkem 50. let začal sloužit jako skladiště textilu a těmto účelům sloužil až do roku 1972.

Důkladná oprava čekala hrad až v polovině 70. let, přičemž trvala až do počátku 90. let 20. století. Počínaje rokem 1972 zde sídlí státní okresní archiv a městské muzeum.

 

Autor: Andrea Štyndlová