ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Mníšek pod Brdy (zámek)

Jen pár kilometrů od Prahy najdeme malebnou obec Mníšek pod Brdy a v ní barokní zámek, upravovaný v duchu klasicismu, který díky poloze na vyvýšeném místě tvoří dominantu nejen obci, ale i jejímu bližšímu okolí. Okolní příroda je protnuta celou řadou turistických stezek a přímo v blízkém okolí zámku najdeme areál barokního kláštera Skalka.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. F. X. Svobody 1, Mníšek pod Brdy
GPS: 49.86823810, 14.25829110
Mníšek pod Brdy (zámek) map

Mníšek pod Brdy (zámek) - zajímavosti

Historické prameny se o sídle v Mníšku pod Brdy zmiňují poměrně pozdě. Píše o něm zákoník Karla IV., Majestas Carolina, vydaný roku 1348, nicméně z archeologických nálezů je patrné, že v těchto místech stávala stavba už na přelomu 13. a 14. století. V tehdejších dobách však měla podobu malého hrádku s příkopem a hradbami.

Od roku 1487 připadlo zdejší panství významnému rodu pánů z Mitrovic, a to na víc jak 150 let. Zasloužili se o velké stavební práce a spravovali ho během celého 16. století. Roku 1639 byl zámek poničen švédskými vojsky a roku 1655 se jeho majitelem stal Servác Engel z Engelsflussu, měšťan, který zámek odkoupil, a který ho nechal v letech 1656 až 1672 opravit. Dá se říci, že svou současnou podobu zámek získal už během této přestavby.

Další stavební úpravy zámek prodělal během druhé poloviny 18. století, kdy panství vlastnili Unwerthové. Roku 1848 ale zámek poškodil požár a v roce 1909, poté, co zemřel hrabě Schirnding, přešlo panství do rukou jeho příbuzného, Theodoricha, svobodného pána Kast z Ebelsbergu, který nechal zámek zásadně obnovit. Projekt byl svěřen přední pražské kanceláři, vedené Matějem Blechou.

Poté, co skončila druhá světová válka, byl zdejší zámek zkonfiskován a krátce nato připadl do správy Ministerstva vnitra, které prostory využívalo k ukládání různých archivních fondů.

Roku 2000 došlo k vyklizení zámeckých prostor a majetek byl postoupen Národnímu památkovému ústavu, který započal s rozsáhlou obnovou, a to hned na konci téhož roku. Slavnostní otevření se konalo za 6 let, 1. července 2006.

V současné době je zámek otevřen pro veřejnost a zpřístupněn ve dvou zámeckých okruzích, mapujících především život rodiny posledních šlechtických majitelů, Kastů. Bohaté vybavení jednotlivých pokojů dokládá život šlechty během přelomu 19. a 20. století. První patro ukazuje návštěvníkům bydlení a styl života drobné šlechty mezi světovými válkami. V severním křídle se konají svatební obřady a společenské akce a ke kulturním akcím je zámek obecně využíván během celého roku.

 

Autor: Andrea Štyndlová