ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Chropyně (zámek)

Navštivte s námi zámek Chropyně, který se nachází na jižním cípu středomoravské roviny Hané.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Náměstí svobody 30, Chropyně
GPS: 49.35632110, 17.36451310
Chropyně (zámek) map

Chropyně (zámek) - zajímavosti


Zámek stojí v místech středověké tvrze vodního typu, která ale nebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. V roce 1615 byla postavena patrová manýristická stavba s kaplí a věží. Na počátku 18. století a následně v 50. letech 19. století prošel přestavbami, které se zasloužily o jeho současnou podobu. Byly instalovány kazetové stropy a došlo i na romantické úpravy. Po polovině 19. století sloužil jako lovecký zámeček arcibiskupu kardinálu Bedřichu z Füfstenberka. Původní cibulovitou helmici střechy věže zničil koncem 19. století požár. Byla nahrazena dnes již charakteristickým jehlovitým zastřešením.


V prvním patře si můžete prohlédnout Rytířský sál, kde je shromážděna početná sbírka zbraní a soubor cínového nádobí, dále Ječmínkův sál. Ostatní místnosti se věnují historii města Chropyně. Druhé patro přináší pohled do života zdejšího rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Fily.


K zámku se váže legenda O Ječmínkovi. Podle ní před dávnou dobou sídlil na Chropyni markrabě, který vládl moudře, a poddaní ho měli v oblibě. Postupem času si ale markrabě oblíbil hlučný život ve společnosti přátel a často se vydávali na hony, při kterých podupali a zničili úrodu. Poddaní chodili prosit na hrad, ale pán je dal vyhnat. Jeho paní se poddaných zastávala, prosila za ně, ale markrabě jí pohrozil, že ji také vyžene. Když už nešlo chování pána vydržet, rozhodli se poddaní, že se ho zbaví. Paní ale měli rádi a tak ji varovali. Jenže ona svého chotě stále milovala a ze strachu o jeho život mu vše prozradila. Markrabě se rozčílil a svoji milou vyhnal. Paní zmizela v lánu ječmene. Večer pak sedláci vtrhli na hrad, vyplenili ho a markraběte zabili. Zanedlouho byly žně, při kterých nalezli sedláci v ječmeni krásnou paní s děťátkem. Ubytovali ji na statku a teprve potom jim prozradila, že je ženou zlého markraběte a dítko jeho synem. Řekla, že až jim bude nejhůř, zjeví se její syn s vojskem nepřátele vyžene.

 

Autor: Marie Bukovinská