ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Jihlavské podzemí

Pod mnoha městy se nachází spletitý systém chodeb a prostor, které sloužily v minulosti k různým účelům. Nejinak je tomu i v Jihlavě, centru kraje Vysočina. Jihlavské podzemí se nachází pod celým historickým městem a je s rozlohou 50 000 m2 a délkou kolem 25 kilometrů druhým největším podzemním komplexem v Česku, hned po tom Znojemském. Návštěvníci tu mohou obdivovat práci předků, kteří tento systém vybudovali, a také zdejší světélkující podzemní chodbu, která v minulosti nedala spát mnoha záhadologům.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hluboká 109/1, Jihlava
GPS: 49.39814500, 15.59160110
Jihlavské podzemí map

Jihlavské podzemí - zajímavosti

Jihlavskému podzemí se říká také katakomby, ale není to správný název. Název katakomby je totiž používán pro podzemní pohřebiště, čímž chodby pod Jihlavou nejsou a nikdy nebyly. Podzemní prostory začaly vznikat pravděpodobně už ve 13. století jako sklepy kvůli vyšší potřebě skladovacích prostor. V průběhu dalších let a staletí byly tyto sklepy rozšiřovány a prohlubovány, mezi 14. a 16. století tu havíři vyhloubily místy až tři patra pod zemí. Časem docházelo k jejich propojování a zaveden byl také odvodňovací systém, kdy žlábek v podlaze odváděl vodu do spodních pater, odkud pak mohla být v případě potřeby využívána. To hlavně v době, kdy chodby sloužily jako úkryt. Systém šachet se zase starat o důkladné odvětrávání.

V roce 1978 byla amatérskými speleology objevena svítící chodba, která je zdejší raritou. Stěny této chodby jsou pokryty bělavým povlakem, který ve tmě po předešlém nasvícení zelenkavě světélkuje. Tato chodba se nachází v podzemí kostela sv. Ignáce a bývalých kasáren, kde za války sídlil Wermacht, jedna z teorií vysvětlujících tento jev proto hovoří o nějakém nátěru z této doby a pravděpodobně je to podle výzkumů opravdu správné zdůvodnění.

Návštěvnický okruh je poměrně krátký, měří jen 400 metrů, ale z toho 200 metrů vede opravdu historicky zachovalými prostorami. Vchod do podzemí se nachází u městské knihovny.

 

Autor: Martina Limbergová