ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Písek - královské město

Na řece Otavě, při úpatí Píseckých hor a asi 45 km ve směru na severozápad od Českých Budějovic najdeme malebné jihočeské město Písek. Jedná se o třetí největší město v jižních Čechách, bydlí v něm téměř 30 tisíc obyvatel a díky jeho bohaté historii a kulturnímu významu ho každoročně navštěvuje velké množství turistů.

Písek - královské město

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Podskalí, Písek
GPS: 49.30834170, 14.14769060
Písek - královské město map

Písek - královské město - zajímavosti

Historie města

Počátky historie města Písku se začaly psát přibližně v polovině 13. století. V té době vznikla u levého břehu řeky Otavy osada u rýžovišť zlatého písku, přičemž právě odtud pochází název města. V pozdějších dobách zde byla ves s královským dvorem, kterou roku 1254 Přemysl Otakar II. povýšil na město. Důvod založení Písku nespočíval jen v těžbě zlata, ale také v ochraně Zlaté stezky, která tudy vedla, a v neposlední řadě pak ve vybudování základny královské moci v kraji. Byl zde založen klášter, vystavěn hrad, děkanský kostel a kamenný most, druhý nejstarší ve střední Evropě a nejstarší v České republice.

V roce 1308 už byl Písek svobodné královské město a v polovině 14. století byl sídlem Prácheňského kraje. Později zde pobýval i Karel IV. a Václav IV. a město bylo i poté v majetku koruny, i když jeho význam postupně upadal. Těžké rány Písku přineslo období husitství a třicetiletá válka. Byl třikrát dobyt a nakonec zcela zničen.

Tvář města se začala proměňovat v 19. století, kdy byly na předměstí vystavovány nájemní domy, byly zakládány spolky a kulturní instituce.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Jádrem města Písku je bezesporu zdejší rozlehlé náměstí, k jehož západní části přiléhal hrad a ve východní části bylo tržiště. Nachází se na něm také mariánský sloup a barokní radnice.

Do současnosti se dochovaly části městského opevnění - Putimská brána, věž Baba a torzo hradeb.

Mimo písecký most je významnou pamětihodností města také kostel Narození Panny Marie, založený ve stejné době jako samotné město. Za zmínku rozhodně stojí také zdejší hrad jako skvělý doklad počínajícího gotického stavitelství v Čechách, Prácheňské muzeum a další.

 

Autor: Andrea Štyndlová