ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Strakonice

Při severozápadě jižních Čech a soutoku řek Otavy a Volyňky najdeme okresní město Strakonice, ve kterém dnes žije víc jak 24 000 obyvatel. Chlubí se bohatou historií, řadou kulturních památek i malebným okolím.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nábřeží Otavy, Strakonice
GPS: 49.26145890, 13.90259190
Strakonice map

Strakonice - zajímavosti

Historie města

V oblasti současného města Strakonice byly dříve čtyři menší vesnice - Lom, Bezděkov, Žabokrty a Strakonice, které se postupem času rozrůstaly a nakonec se spojily v jeden celek. K historii Strakonic se neodmyslitelně váže existence zdejšího hradu, který zde nechali vybudovat Bavoři během první poloviny 13. století, z kteréžto doby máme také první doklady o existenci Strakonic.

Velmi důležitá událost se váže k roku 1243. Tehdy totiž rod Bavorů daroval část hradu maltézským rytířům, čímž byla odstartována víc jak sedm set let dlouhá fáze dějin. Počátkem 15. století se výhradními majiteli hradu stali johanité a následně na něm probíhala celá řada architektonických úprav.

Po celou dobu své existence byly Strakonice poddanským městem, královským městem se nikdy nestaly. Právě tento fakt se bezesporu podepsal na stylu současné zástavby, která vůbec nezahrnuje pravidelnost ulic. Největšího významu město nabylo za Bavora II., který byl velkým oblíbencem Přemysla Otakara II. Naopak úpadek Strakonicím přinesla třicetiletá válka a následně také několik požárů.

V 18. století se ve Strakonicích významně prosazoval textilní průmysl, přičemž vznikl krejčovský, soukenický cech a punčochářský cech. V roce 1649 byl ve Srakonicích založen také místní měšťanský pivovar Nektar.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Nejvýznamnější dominantou města je bezesporu zdejší hrad, národní kulturní památka Strakonic. Příjemná je také procházka po Palackého náměstí, jemuž dominuje mariánský sloup z druhé poloviny 18. století. Ve Strakonicích se také nachází poutní místo, kterým je kostel Panny Marie, a za zmínku bezesporu stojí také renesanční kostel sv. Markéty.

 

Autor: Andrea Štyndlová