ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Havlíčkův Brod

V České republice najdeme jen málo měst, která nesou jméno svého slavného rodáka, ale právě Havlíčkův Brod se k této hrstce řadí. Řeč je o Havlíčkově Brodě, okresním městě v kraji Vysočina, které bylo po novináři, spisovateli a básníkovi Karlu Havlíčkovi Borovském pojmenováno v roce 1949.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod
GPS: 49.60723310, 15.57980000
Havlíčkův Brod map

Havlíčkův Brod - zajímavosti

Historie města

Na počátku 13. století stála v místech Havlíčkova Brodu hornická osada, jejímž zakladatelem byl Smil z Lichtenburka. Byl správcem královských stříbrných dolů a osada se jmenovala po něm Smilův Brod.

V roce 1274 byla tato osada Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a obehnána hradbami. Protože ve městě převažovalo spíše německé obyvatelstvo, došlo v roce 1308 k jeho přejmenování na Německý Brod. Pod tímto názvem bylo město známo až do roku 1945, kdy se s koncem druhé světové války přejmenovalo na Havlíčkův Brod.

V 15. století bylo město poničeno husity a od poloviny 15. století byl jeho majitelem Mikuláš Trčka z Lípy, po něm pak František z Thurnu. V roce 1637 se tehdy Německý brod stal královským městem.

Brod začal svou pozici posilovat až po třicetileté válce, kdy se stal městem vzdělanosti v souvislosti s příchodem augustiniánů, kteří zde v roce 1674 založili klášter, při němž bylo roku 1735 otevřeno první latinské gymnázium na území tehdejšího kraje.

V 18. století byla Brodem protažena císařská silnice, vedoucí do Vídně, v polovině 19. století sem byla zavedena železnice a Německý Brod se stal důležitým železničním uzlem. Dne 5.5.1945 došlo k jeho přejmenování na Havlíčkův Brod a od roku 1990 je centrum města památkovou zónou.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Turisticky nejnavštěvovanější částí Havlíčkova Brodu je bezesporu historické centrum s náměstím, kterému dominuje kašna se sochou Tritona a barokní morový sloup. Náměstí má obdélníkový tvar, vymezený renesančními a barokními domy, z nichž nejvýznamnější je Malinův dům, na kterém se dochovaly gotické prvky. Přímo na náměstí je také renesanční budova Staré radnice.

Z církevních památek stojí za návštěvu kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický, v současné době barokně přestavěný.