ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Jihlava

Tam, kde se Morava střetává s Čechami, leží město Jihlava, centrum kraje Vysočina nejstarší horní město v zemích českých. V současné době v Jihlavě žije víc jak 50 000 obyvatel a najdeme ji v malebné kopcovité krajině, obklopenou lesy a rybníky Českomoravské vrchoviny.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Masarykovo nám., Jihlava
GPS: 49.39606750, 15.59072670
Jihlava map

Jihlava - zajímavosti

Historie města

Díky těžbě stříbrné rudy byl tento kraj poměrně rychle kolonizován a už koncem 12. století se nad řekou Jihlavou rozprostírala slovanská vesnice a kostelík sv. Jana Křtitele. Díky stříbrné horečce zde byli řemeslníci, horníci a obchodníci nejen z českých zemí, ale celé Evropy, kterým však malá osada velikostně brzy přestala stačit, a tak se na protějším břehu řeky započalo s budováním nového města.

K založení Jihlavy došlo přibližně v roce 1240 a díky bohatství mohlo ve městě dojít ke stavbě tří církevních staveb najednou. Byl jím farní kostel sv. Jakuba, klášter dominikánů a minoritů. Stavební řád Přemysla Otakara II. je dodnes znatelný v pravidelné síti ulic a velkém náměstí.

Jihlava jako město mimořádně prosperovala a ve velmi brzké době byla jedním z nejmocnějších měst v království. Obrannou funkci tvořilo mohutné opevnění, na náměstí stály kamenné domy s podloubím a už od roku 1249 zde probíhala ražba mincí. Dobou největší prosperity byl závěr 13. století, kdy se dolovalo, probíhala výstavba a počet obyvatel se zvyšoval. Navíc byla Jihlava prvním městem ve střední Evropě, kde se kromě práva městského kodifikovalo také právo horní, které vytvářelo vzor také pro jiná horní města. V Jihlavě také sídlil vrchní soud.

Těžba stříbra pomalu přestávala nabývat na významu až ke konci 14. století, nicméně město si do té doby stihlo vydobýt prvenství nejen v tomto odvětví, ale například také v řemeslech a hospodářství.

Roku 1523 stihl Jihlavu požár, po němž už byla výstavba nových budov prováděna v renesančním duchu. Jihlava však další ránu utrpěla během třicetileté války, kdy byla pobořena většina domů a vypálena předměstí. Z původního obyvatelstva zde zbyla pouhá osmina. Další obnova města už probíhala v duchu baroka.

Pamětihodnosti a zajímavá místa v Jihlavě

Centrum města Jihlavy je dnes městskou památkovou rezervací, kombinující stavby v gotickém, renesančním, barokním i klasicistním stylu. Zdejší náměstí se řadí k vůbec největším ve střední Evropě a z dalších památek v každém případě stojí za shlédnutí městská brána Matky Boží, která je jedinou branou, která se z pěti středověkých městských bran v Jihlavě zachovala, a která také vytváří symbol města.

Velmi významnou památkou je také jihlavské podzemí, jehož celková rozloha činí 50 000 m2 a jedná se tak o druhý největší podzemní labyrint v České republice. Zdejší katakomby se rozkládají mnohde až přes dvě patra a jsou vytesány do skály pod celým městem.

Příjemnou procházku nabízí zdejší ZOO.

 

Autor: Andrea Štyndlová