ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Nový Jičín

Součástí Moravskoslezského kraje je také okresní město Nový Jičín, které možná bude pro nově příchozího návštěvníka víc jak milým překvapením. Zdejší historické jádro je až pohádkově krásné, stejně jako malebná příroda u jižního okraje Moravské brány. Při procházce městem na vás dýchne příjemný klid, stará atmosféra a přívětivost.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: 28. října, Nový Jičín
GPS: 49.59470920, 18.01045670
Nový Jičín map

Nový Jičín - zajímavosti

Historie města

Nový Jičín vznikl už ve 14. století za vlády Lucemburků. Roku 1313 byla Janem Lucemburským vydána listina, ve které městu uděluje právo vybírat mýto a clo, přičemž právě tato listina je nejstarším doloženým písemným pramenem, vážícím se k Novému Jičínu.

Už v tomto období zaujímal Nový Jičín strategickou polohu na křižovatce obchodních stezek a cest, díky čemuž se město příznivě rozvíjelo. Od roku 1434 se majitelé města poměrně často střídali. Mezi lety 1500 - 1558 to byli Žerotínové, za jejichž držení Nový Jičín významně vzkvétal a bohatl. Došlo k přebudování gotické tvrze pánů z Kravař na renesanční sídlo a současný Žerotínský zámek. Poté, co město zachvátil zničující požár, se právě Žerotínové zasloužili o výstavbu nových kamenných domů na místo původních dřevěných, které zničil oheň. Bylo vystavěno náměstí i radnice a ve městě kvetla řemesla. Výnosy do městské pokladny přibývaly díky vaření a šenkování piva, ale především díky soukenické výrobě. V této době se Nový Jičín stal hned po Jihlavě druhým největším výrobcem sukna na Moravě. A protože město značně bohatlo, došlo v roce 1588 k jeho vykoupení z poddanství Žerotínů. Stalo se tak komorním městem, nad nímž byla už jenom královská koruna.

V závěru 16. století tvořili značnou část obyvatelstva Němci a z většiny obyvatel se pak stali luteráni. Roku 1620 byl Nový Jičín Fridrichem Falckým povýšen na královské město, nicméně prudký pád města nastal záhy, s bitvou na Bílé hoře.

Nový Jičín už pak nebyl samostatným městem, ale opět poddanským. Darem ho získali olomoučtí jezuité, jejichž vlastnictvím bylo až do roku 1773, kdy byl řád zrušen. V letech 1768 a 1773 město opět zachvátily požáry, během nichž byly zničeny barokní domy a nová výstavba se už nesla v duchu klasicismu.

Centrem oblasti se Nový Jičín stal až v 19. století, kdy byla díky průmyslové revoluci do města zavedena výroba klobouků a textilní průmysl.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Až překvapivě velký počet pamětihodností je dnes součástí městské památkové rezervace, která zde byla vyhlášena roku 1967. Centrem města je přirozeně náměstí, které v České republice nemá obdoby. Nachází se zde totiž velmi cenné měšťanské domy s podloubím, které kdysi vlastnili bohatí patricijové. Za zmínku stojí zejména dvoupatrový renesanční dům s lodžiemi, který se nazývá Stará Pošta, a který pochází z roku 1563. Ve středu náměstí je pak morový sloup z 18. století, kamenná kašna a v blízkosti také chrám Nanebevzetí Panny Marie.

Samostatnou kapitolu si jistě zaslouží Žerotínský zámek, který je dnes sídlem Muzea Novojičínska se stálou expozicí klobouků.

Z církevních staveb v Novém Jičíně stojí za zmínku i návštěvu Španělská kaple, Bašta, kostel Nejsvětější Trojice.

 

Autor: Andrea Štyndlová