ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Opava

V úrodném údolí na řece Opavě se rozkládá stejnojmenné statutární město, územně spadající pod Moravskoslezský kraj a mezi lety 1742 až 1928 zastávající statut hlavního města v Českém Slezsku.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Dolní nám., Opava
GPS: 49.93871530, 17.90232530
Opava map

Opava - zajímavosti

Historie města

Zdejší oblast byla osídlena už v pravěku. Ve středověku zaujímala Opava strategickou polohu na křižovatce obchodních cest a Jantarové stezky, která pojila Balt s Jadranem. První historická zmínka o Opavě se váže k roku 1195.

Původní osídlení se soustřeďovalo kolem Horního a Dolního náměstí a ulice Mezi Trhy. Koncem 13. století byla v Opavě zřízena mincovna a na počátku 14. století vzniklo Opavské knížectví, později vévodství. Po bitvě na Bílé hoře byli do města přizváni jezuité a roku 1630 zde vzniklo jezuitské gymnázium. Poté, co došlo k rozdělení Slezska mezi habsburskou monarchii a Prusko, stala se Opava správním centrem rakouského Slezska, později Československého Slezska, a to až do roku 1928.

V roce 1820 se v Opavě konal kongres Svaté aliance - rakouského císaře Františka I., ruského cara Alexandra I., pruského krále Bedřicha Viléma III. a zástupců Francie a Anglie. Během 19. století zde také začaly vznikat textilní podniky a cukrovary a roku 1855 byla otevřena Severní dráha Ferdinandova.

Národnostně byla Opava z větší části německá, což se změnilo až ve druhé polovině 19. století, kdy bylo založeno české gymnázium a Matice opavská. Začal vycházet Opavský besedník a posléze týdeník. Po první světové válce byla Opava hlavním městem provincie Sudetenland.

Za druhé světové války se Opava stala centrem jedné sudetské župy, byla zničena přibližně třetina města a velké množství obyvatel přišlo o život. V poválečné době došlo k výstavbě průmyslových závodů a nových obytných čtvrtí.

Památky a zajímavá místa

Mezi nestarší historické památky Opavy se řadí kostel sv. Ducha a Minoritský klášter ze 13. století. Z druhé poloviny 14. století je pak konkatedrála1) Nanebevzetí Panny Marie. Příjemnou procházku městem slibuje Masarykova třída, Ostrožná ulice nebo Dolní náměstí s řadou renesančních domů.

Architektonické příklady barokního stylu jsou v Opavě Blűcherův palác nebo Sobkův palác, dále kostel sv. Vojtěcha, jezuitská kolej a Mariánský sloup. Z novodobé architektury jmenujme obchodní dům Breda nebo komplex Městského koupaliště.


 

1) Konkatedrála - hlavní kostel diecéze

Autor: Andrea Štyndlová