ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Praha - Nové Město

V současné době je Nové Město pražské součástí městské části Praha 2, zároveň také krásná a historicky výjimečná městská část, která se ve své době řadila k vůbec nejmodernějším městům v celé Evropě.

Užitečné informace pro návštěvníky

GPS: 50.07676670, 14.41661170
Praha - Nové Město map

Praha - Nové Město - zajímavosti

Historie Nového Města pražského

Dne 8. března 1348 byla Karlem IV. vydána zakládací listina Nového Města pražského. Základní kámen byl položen jen o pár dní později, čímž došlo k založení zcela nového města, navazujícího na tři předchozí, které nesly názvy Menší, Staré a Hradčany. Praha tehdy měla 70 tisíc obyvatel a rozlohu 360 ha, čímž se stala třetím největším městem říšským.

Nové Město bylo připojeno ke Starému Městu a spojovalo tak dva královské hrady, Hrad sv. Václava a Vyšehrad. Napojení na Staré Město bylo provedeno citlivě, ulice Nového Města navazovaly na ty ve Starém Městě a to samé platilo i o branách. Hranici obou měst tehdy tvořily ulice 28. října, Národní třída, Revoluční třída a Na Příkopě.

Obyvatelé Nového Města tehdy dostali parcely zdarma, ovšem pod podmínkou, že si během 18 měsíců vybudují cihlový nebo kamenný dům. Radnice byla umístěna na Dobytčím trhu, a to až ke konci 14. století. Hlavní osu Nového Města tvořil Koňský trh, dvěma bočním osám dominoval Dobytčí a Senný trh. V letech 1348 až 1350 byly vystavěny hradby, které se táhly směrem od Vyšehradu na Karlov a odtud pak k vltavským ostrovům. Byl vybudován kostel sv. Štěpána, sv. Jindřicha, došlo k založení karmelitánského kláštera u Panny Marie Sněžné, kláštera Na Slovanech a na Karlově.

Památky a zajímavá místa

Karel IV. vybudování Nového Města pražského promýšlel do nejmenších detailů. Pravidla pro novou zástavbu byla přesně stanovena, nové domy stavebníků musely být kamenné či cihlové, pouze jednopatrové, přičemž výjimku tvořily samozřejmě stavby církevní a některé budovy světské.

Pozoruhodná je koncepce Nebeského Jeruzaléma, která byla při stavbě Nového Města pražského dodržena. Jeho svislou čáru tvoří kostel sv. Kateřiny, kostel Panny Marie Na Slupi a bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Klášter Na Slovanech, kostel Panny Marie a kostel sv. Karla Velikého na Karlově pak tvoří příčné rameno pomyslného kříže. Přímo ve středu je pak umístěn kostel sv. Apolináře.

Na území Nového Města pražského najdeme také Národní divadlo, Národní muzeum, Novoměstskou radnici nebo Tančící dům.

Autor: Andrea Štyndlová