ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Svatý Jan pod Skalou

Obec Svatý Jan pod Skalou, malá rozlohou i počtem obyvatel, ale velká svou historií a bohatá pamětihodnostmi i krásou svého okolí, leží východně od Berouna, uprostřed Českého krasu.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Svatý Jan pod Skalou 12, Svatý Jan pod Skalou
GPS: 49.96911000, 14.13352640
Svatý Jan pod Skalou map

Svatý Jan pod Skalou - zajímavosti

Je to už 11 století, kdy se v tehdejších hlubokých lesích, v jeskyni u vyvěrajícího pramene, usadil první český poustevník, svatý Ivan. Jeho existence je doložená kosterním nálezem v kryptě místního raně barokního kostela. Ten byl spolu se současnou budovou kláštera vystavěn v letech 1657 – 1661 a byl propojen se skalním kostelem, bývalou poustevnou sv. Ivana.

První svatostánek zde stál ale mnohem dříve. Byla to kaple sv. Jana Křtitele, kterou nechal po smrti poustevníka vystavět kníže Bořivoj. V 11. století zde zřídil řád benediktýnů klášter, později proboštství a v 16. století i opatství.
V současné době slouží kostel Narození sv. Jana Křtitele k pravidelným bohoslužbám a zvláštností jeho interiéru je travertinová jeskyně s krápníky. Ta je součástí zmíněného skalního kostela. Zvenčí, při boční straně stavby, vyvěrá Pramen sv. Ivana. Jeho voda prochází nitrem vápencových skal, má stálou teplotu 8 stupňů a je považována za léčivou.

Proto zde začátkem 20. století nějaký čas fungovaly i lázně. Klášterní budova se stala i textilní továrnou a zámkem. V novodobější historii měla neradostný úděl. V 50-tých letech minulého století byla využívána jako tábor nucených prací pro politicky nepohodlné osoby. Živnostníci, diplomaté a zemědělci – „kulaci“ pracovali v okolních lomech. Věznice pověstná týráním vězňů a krutým režimem se změnila od roku 1955 na policejní školu Státní bezpečnosti. V té době nebyl Svatý Jan kvůli utajení vyznačován na mapách. Dnes je v bývalém klášteře Vyšší odborná škola pedagogická.

Poblíž kostela je Sousoší Panny Marie a pomník Husův balvan. Nad kostelem se vypíná strmá vápencová skála, dodávající kaňonovitému údolí dramatický charakter. Cestou na skalní vyhlídku si můžete prohlédnout kapli Sv. Kříže. Pokud nebudete unaveni poměrně náročným výstupem a sestupem z vyhlídky, nenechte si ujít návštěvu místního hřbitova. Neogotická kaple s hrobkou rodiny Bergnerů, majitelů kláštera v jeho zámeckém období, je dalším skvostem malé obce.

Protékající potok Loděnice, zvaný Kačák, už jen podtrhuje kouzlo tohoto místa. Svatým Janem pod Skalou prochází i první značená turistická cesta v Čechách, v okolí jsou tři naučné stezky a skanzen těžby vápence Solvayovy lomy. Vobci je hotel s restaurací, který býval obecnou školou i malé muzeum. V něm se možná dozvíte odpověď na otázku, proč se místo, kde žil poustevník Ivan, jmenuje Svatý Jan.

Informace o možnosti prohlídky kostela, skanzenu a muzea najdete na stránkách obce. Více zajímavostí o Svatém Janu pod Skalou a Českém krasu vůbec najdete v knize Otomara Dvořáka – Soutěskami Českého krasu.

 

Autor: Ivana Dondová