ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Smečno, město s dračí historií

Kdysi sídlil na smečenském hradě krutý rytíř Bořita. Jeho jediný syn se zamiloval do prosté dívky a zlý a lakotný otec svolil ke svatbě pod podmínkou, že nevěsta přinese věnem zlatou korunu. Chudá dívka se na radu kořenářky vydala do nedaleké rokle, kde žil drak, který zlatou korunku vykládanou drahokamy měl. Pomocí kořenářčina kouzla korunku získala, a když ji drak pronásledoval, vědma zasáhla podruhé. Drak se zřítil mrtev na hradní nádvoří. Mladý rytíř s nevěstou korunku prodali a za stržené peníze postavili zámek.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Smečno
GPS: 50.18867440, 14.04029690
Smečno, město s dračí historií map

Smečno, město s dračí historií - zajímavosti

Ten stojí ve Smečně, městě mezi Kladnem a Slaným, dodnes. Jeho skutečný vznik je doložen na počátku 13. století, kdy na tehdy dřevěné tvrzi sídlil vladyka Bolezlav ze Zmecen. Roku 1418 zakoupili smečenské panství Martincové a jim podléhalo dalších pět století. Zajímavé je, že při povýšení Smečna na městečko, byl v roce 1510 změněn i jeho název na Muncifaj. Byla to zkomolenina latinského výrazu Mons fagi - buková hora a oficiálně se užívalo do 19. století. Nikdy se však nevžilo.

Ve Smečně a jeho okolí najdete místa připomínající nejen pověst a aristokratickou historii, ale i historii nedávnou. Nejvýznamnější památkou města je zámek, využívaný nyní jako domov a stacionář pro seniory, domov pro zdravotně postižené a jako chráněné bydlení. Veřejnosti přístupný je pouze park, udržovaný zámek můžete obdivovat alespoň zvenčí. Před zámkem stojí sousoší Nejsvětější Trojice a kostel jí zasvěcený je hned opodál. V něm se skví nejstarší dochované varhany střední Evropy. Na náměstí najdete sochu sv. Jiří bojujícího s drakem. Nedaleko ční i obelisk připomínající rekatolizaci panství. Posledním příbytkem každého z rodu zdejších Martiniců je empírová hrobka na starém hřbitově. Vydáte-li se ze Smečna po hlavní silnici směrem do Kačice, jistě si povšimnete štíhlého obelisku po pravé straně v poli. Je zvaný pyrám, neboli rozcestník a byl vystavěn na počest hraběte Karla Jana Nepomuka Clam Martinic. Ten byl milosrdným a štědrým pánem svých poddaných, navíc jako generál za napoleonských válek nejen vedl vojsko, ale ohlásil i spojencům porážku Napoleona a následně ho eskortoval do vyhnanství na ostrov Svatá Helena.

Od obelisku to máte, co by kamenem dohodil do Smečenské rokle, kde možná sídlil onen bájný drak. Procházka kaňonovitým údolím, které do opukového podloží vyhloubil Svinařovský potok, je skutečným zážitkem.  Místy si voda razila cestu pískovcem a zanechala po sobě soutěskovité tvary. Díky ojedinělosti tohoto krajinného typu v blízkém okolí je údolí, spadající do Přírodního parku Džbán, vyhlášeno Přírodní památkou. Do Smečenské rokle vede několik přístupových cest. U jedné z nich, a to u silnice od Libušina Dolu na Kačici a Smečno, můžete obdivovat i mohutné, staleté, suché, pokroucené stromy.

Rozhodně byste při návštěvě Smečna neměli vynechat ani obhlídku zrekonstruovaného řopíku přisedajícího k zámecké zdi. Bunkr byl součástí Pražské linie a zrekonstruovali a zpřístupnili ho fandové vojenské historie. Shromáždili tu i stále se rozrůstající sbírku vojenské techniky. Tento vojenský skanzen je přístupný o víkendech od jara do podzimu.

 

Autor: Ivana Dondová