ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Nymburk

Pouhých 45 km ve směru na východ od hlavního města Prahy najdeme Nymburk, město položené na řece Labi, ve kterém najdeme celou řadu historických památek. Jedná se o významnou železniční křižovatku, město, jehož centrum je městskou památkovou zónou, a v němž žije zde více jak 14 tisíc obyvatel.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Eliščina třída, Nymburk
GPS: 50.18597140, 15.04147640
Nymburk map

Nymburk - zajímavosti

Historie Nymburka

Na počátku středověku stávalo zhruba v místech dnešního náměstí slovanské hradiště, které se patrně utvářelo už během 13. století. Roku 1275 tuto osadu povýšil Přemysl Otakar II. na královské město a ve stejné době se započalo s výstavbou kostela sv. Mikuláše (dnes kostel sv. Jiljí), dominikánského kláštera a dvojitého opevnění.

V dobách husitských válek byl dominikánský klášter vypálen a město značně poničeno. Jeho původní prosperita mu byla navrácena až v závěru středověku, koncem 15. století, kdy se započalo s výstavbou renesanční radnice. Během třicetileté války byl Nymburk vypálen a později, roku 1686, ho stihl požár.

Nymburk se nové výstavby dočkal až na počátku barokní epochy, nicméně nová výstavba byla poměrně záhy opět poničena požárem.

V současné době je Nymburk pokládán za moderní centrum s řadou památek. Nachází se zde Sportovní centrum, které je vyhledáváno nejlepšími sportovci z celého světa. V Nymburku najdete také městské lázně, saunu, plavecký bazén, zimní stadión a další zařízení. Každým rokem se zde také konají nejrůzněji zaměřené kulturní akce.

Co je zde k vidění?

Ničivý požár, který se Nymburkem přehnal, bohužel nenávratně poničil celou řadu historicky významných budov, nicméně do současné doby se dochovaly unikátní středověké hradby nebo zmíněný kostel sv. Jiljí. Dominikánský klášter byl po požáru znova obnoven, stejně jako některé maloměstské ulice. Kromě toho se zde také nachází známý pivovar, proslulý díky spisovateli Bohumilu Hrabalovi.

 

Autor: Andrea Štyndlová