ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Most

Severočeský Most se rozkládá na sever od Teplic a zároveň v centrální části Západočeské uhelné pánve. Je spojen především s průmyslem a těžbou, ale i tak se při okrajích Mostu rozprostírají lesy s nedalekou řekou Bílinou a přímo ve městě najdeme řadu zajímavých památek.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Josefa Skupy, Most
GPS: 50.50335830, 13.64089670
Most map

Most - zajímavosti

Historie města

Historie Mostu se začala psát víc jak před tisícletím, kdy se o něm dozvídáme z Kosmovy kroniky české. Krajina zde tehdy měla močálovitý charakter, vedly tudy dřevěné mosty a obchodní stezka, přičemž název města je odvozen právě od mostů. V té době zde byla rodem Hrabišiců v nynějším Mostě vystavěna tvrz.

Během poloviny 13. století došlo k povýšení Mostu na královské město a k udělení mílového, skladového a vězeňského práva. V závěru 13. století už byl Most hospodářským centrem zdejšího kraje. Ve 14. století město značně prosperovalo, bylo podporováno Janem Lucemburským, Karlem IV. i jeho synem Václavem IV.

Prosperita Mostu postupně upadala až s husitskými válkami, přestože město dobyto nebylo. V 16. století město zasáhlo několik morových epidemií a požárů i těžkých neúrod. Pro město nastalo těžké období na dalších sto let.

Roku 1595 byl Mostem od krále Rudolfa II. zakoupen hrad Hněvín a vesnice i statky, které k němu přiléhaly. Město nabylo na významu a územně se rozkládalo od zemských hranic v Krušných horách až k jižnímu Mostecku. Jeho význam opět začal upadat s koncem třicetileté války, přičemž během tohoto období došlo také ke zbourání hradu.

Zlom nastal až v 18. století, kdy se opět začalo stavět a roku 1870 pak byla prodloužena železnice z Ústí nad Labem do Chomutova, která vedla také přes Most. Rozšířilo se také odbytiště pro vytěžené suroviny z mosteckých dolů a prudce také narůstal počet obyvatel, který s sebou nesl také novou výstavbu.

Památky a zajímavá místa

Již zmíněný hrad Hněvín je asi největším lákadlem a zároveň i známou dominantou Mostu. V současné době je turistům zpřístupněna jeho vyhlídková věž, odkud je kouzelný výhled nejen na město.

Jednou z nejkrásnějších staveb v Mostě je také kostel Nanebevzetí Panny Marie, k němuž se váže významná technická událost. Ve 20. století se totiž konalo jeho kompletní přenesení na nové místo a následné zrestaurování. Roku 1993 se konalo jeho nové vysvěcení.

Památkou, která stojí za zmínku, je také renesanční kašna. Ta byla roku 1729 doplněna o pískovcovou plastiku českého lva.

Při severním okraji Mostu pak najdeme vodní nádrž Vrbenský, velmi vyhledávanou rekreační oblast tohoto území.

 

Autor: Andrea Štyndlová