ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Uherské Hradiště

V oblasti jihovýchodní Moravy a směrem na východ od Brna najdeme Uherské Hradiště, okresní město ve Zlínském kraji, rozkládající se mezi pohořím Chřiby a Vizovickou vrchovinou. Jen pár kilometrů od města se začíná rozkládat přírodní park Prakšická vrchovina. Uherské Hradiště je známé především pro svůj folklor, kvalitní víno a dodržování letitých tradic Slovácka.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Havlíčkova, Uherské Hradiště
GPS: 49.06894390, 17.46088500
Uherské Hradiště map

Uherské Hradiště - zajímavosti

Turisty ve městě nejvíce láká městská památková zóna a bezesporu také celá řada značených cest, z nichž je patrně nejznámější ta, která vede ke klášteru Velehrad.

Historie města

Zdejší oblast byla osídlena už ve starší době kamenné, a to zejména díky příznivým klimatickým podmínkám. Počátkem 9. století Slované na řece Moravě osídlili tři pusté ostrovy, z nichž nejvýznamnější byl Svatojiřský a v rámci Velkomoravské říše patřilo k nejvýznamnějším centrům právě osídlení současného Uherského Hradiště. Poté, co říše zanikla, upadal postupně i zdejší sídelní areál.

Oblast jihovýchodní Moravy začala opět stoupat na významu v průběhu 13. století. Tou dobou touto oblastí procházela nepřátelská vojska a v oblasti Svatojiřského ostrova došlo k založení města, které mělo sloužit k obraně nedalekého Velehradského kláštera i zemské hranice. Město se původně jmenovalo Nový Velehrad a Hradiště se ujalo až v závěru 13. století. Název Uherské Hradiště se začal používat až koncem 16. století.

Hradiště od panovníka získalo celou řadu privilegií, konaly se zde dva výroční trhy a město bylo jedno z nejrozvinutějších tržních měst v rámci celého království. Město bylo obehnáno opevněním a vnitřní kamennou hradbou, vnější kamennou hradbou a příkopem. Roku 1742 bylo Hradiště dobyto pruskými vojsky, ale nájezdům jiných vojsk úspěšně odolávalo.

K odstraňování hradeb docházelo postupně až v 19. století, kdy se rozšiřovala městská zástavba. Bylo vystavěno gymnázium, Justiční palác, nová radnice nebo krajský soud.

Pamětihodnost a zajímavá místa

Skvostem Uherského Hradiště je především jeho historické centrum, které sestává hned z několika náměstí a pozoruhodné radnice, jejíž dominantu tvoří věž. Najdeme zde také kapli sv. Alžběty, barokní zbrojnici nebo barokní lékárnu, ve které se zachoval původní interiér i výzdoba.

Významným místem v Uherském Hradišti jsou také Špitálky-Sady, které jsou velkomoravskou akropolí s pozůstatky církevního komplexu z doby Velké Moravy.

Z církevních staveb stojí za návštěvu kostel sv. Františka Xaverského, kaple sv. Šebestiána nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie. Roku 2002 došlo také k obnovení židovské synagogy.

 

Autor: Andrea Štyndlová