ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Vltavský luh

Ojedinělá oblast horního toku Vltavy je veřejnosti nepřístupná, takže Vltavský luh si můžete prohlédnout jedině z lodi. Na lodi se sem dostanete jedině tehdy, je-li dostatek vody. Vzhledem k bujnému porostu na březích by zde byl pohyb dosti obtížný a znepříjemněný velkým množstvím komárů. Tato část Vltavy je jedním z nejčistších říčních toků u nás. Oblast na soutoku řek Teplé a Studené Vltavy byla vyhlášena přírodní památkou Vltavský luh v roce 1989 a současně je i 1. zónou Národního parku Šumava.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Chlum
GPS: 48.87231390, 13.89369890
Vltavský luh map

Vltavský luh - zajímavosti

Chráněna je řeka i rašeliniště

Vzhledem k čistotě vody najdete v řece různé organismy a rostliny, které jsou velmi vzácné nebo dokonce jinde vymřely. V břežních porostech žijí vzácní živočichové – savci, ptáci i hmyz. Je zde také jedno z nejrozsáhlejších a starých rašelinišť, připomínající ještě dobu ledovou. Rašeliniště pokrývá klečová borovice, na okrajích rostou různé druhy bříz. Nad povrchem rašeliniště se tyčí uschlé osamělé stromy, které z dáli vypadají jako kostry. Poškodil je podzemní požár rašeliny, a tak jejich vybělené kmeny působí strašidelným dojmem na projíždějící vodáky.

Můžete zahlédnout vzácné rostliny a živočichy

K vzácnějším rostlinám zde patří masožravka rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, kosatec sibiřský, blatnice bahenní. Stulík malý a další, zahlédnout je možno i některé chráněné a vzácné živočichy, například různé druhy perleťovce. Velmi rozšířené jsou tu i zmije. Vltavský luh je významný i pro ornitology, v nikým nerušeném prostředí se dobře daří i měkkýšům a rybám.

Veřejnosti nepřístupno

Mokřady, tůně, slepá ramena řeky i rašeliniště nejsou veřejnosti běžně přístupná. Při některých výjimečných akcích se sem můžete dostat s průvodcem. Prohlédnout si Vltavský luh je možno pouze v létě, kdy po řece smějí plout sportovní lodi, není však dovoleno přistávat a vystupovat na břeh. Rozhled po krajině je možný také ze silnice nebo železnice. I tak si můžete udělat alespoň představu o toku řeky s typickými zákrutami, vedlejšími rameny a zajímavým porostem.

 

Autor: Helena Syslová