ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Vývěry Punkvy

Octnete-li se v Moravském krasu a budete chtít navštívit zdejší pozoruhodnosti jako propast Macochu, Punkevní jeskyně, Kateřinskou jeskyni, Amatérskou jeskyni, samotnou říčku Punkvu a další, budete se stále pohybovat na území národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Rezervace zde byla vyhlášena v roce 1997 na ochranu krasového území i vzácných rostlin a živočichů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Parkoviště u Macochy
GPS: 49.36539000, 16.71757000
Vývěry Punkvy map

Vývěry Punkvy - zajímavosti

Typické rostliny i živočichové

Rezervace Vývěry Punkvy zahrnuje i rostliny a živočichy. Velké množství druhů dřevin zde reprezentují především smrky, jedle, tisy, javory a jasany. Nacházejí se zde vzácné druhy rostlin, jako je kruhatka Matthiolova, ploštičník evropský, měsíčnice vytrvalá nebo jelení jazyk celolistý. Zastoupeny jsou zde i některé druhy orchidejí. Z chráněných živočichů si můžete prohlédnout různé druhy píďalek, skorce vodního, zahlédnout můžete ledňáčka říčního, v jeskyních je možno vidět vrápence nebo netopýry.

Milióny návštěvníků rezervace

Pustý žleb je místem, kde říčka Punkva vyvěrá na povrch. Z původně malé jeskyně byly objeveny další krápníkové jeskyně a dómy. Vodní hladina byla snížena uměle cca o 6 m, byla technicky vyřešena vodní plavba a tato cesta byla otevřena veřejnosti. Chráněny jsou krasové jevy podzemní i povrchové i archeologické nálezy v jeskyních.

Turistický ruch není jen přínosem

Intenzivní turistika této oblasti příliš neprospívá. Jeskyně i jejich okolí jsou cestovním ruchem přetíženy, proto musela být přijata další ochranná opatření, jako je zákaz motorové dopravy v oblasti kaňonů Suchého a Pustého Žlebu, doprava turistů k Punkevním jeskyním se provádí organizovaně a jsou stanoveny přísné limity pro počty návštěvníků kateřinské jeskyně a Punkevních jeskyní. Pro turisty je v rezervaci přitažlivá také zřícenina hradu Blansek a jediný zatím objevený jeskynní hrad u nás – Rytířská jeskyně.

 

Autor: Helena Syslová