ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Věstonická nádrž

Octnete-li se v břeclavském okrese u řeky Dyje, jistě nepřehlédnete impozantní vodní dílo Věstonická nádrž. Tato přehrada bývá také označována jako Vodní nádrž Nové Mlýny II. Vodní dílo Nové mlýny je tvořeno třemi nádržemi a bylo budováno od roku 1975 do roku 1988. Věstonická nádrž je prostřední, ostatní nádrže slouží jako rekreační. Věstonická nádrž byla vyhlášena přírodní rezervací a příroda zde může působit bez zásahů člověka. Do nádrže přitékají řeky Jihlava a Svratka. Po hrázi nádrže vede silnice do Dolních Věstonic a je tu i naučná stezka s informačními panely.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Nové Mlýny
GPS: 48.89711000, 16.61940000
Věstonická nádrž map

Věstonická nádrž - zajímavosti

Kostel na ostrůvku

Stejně jako při budování jiných nádrží zde došlo k zatopení vesnice. Z původní vesnice Mušov se zachoval pouze kostel, který stál nad vesnicí na malém kopečku. Ten je nyní ostrůvkem uprostřed nádrže a románsko – gotický kostel sv. Linharta ze 13. století na něm stojí dodnes. V části přehrady u Dolních Věstonic můžete vidět ostrůvky, které vznikly z navátých vyvýšenin, říká se jim Na Pískách. Na severu, v místě, kde se stéká Svratka s Jihlavou, vzniká porost původní vegetace.

Nádrž je ptačí oblastí

Původně zde byly lužní lesy, mokřady a louky, po zatopení se příroda vzpamatovala a oblast byla prohlášena rezervací. Nádrž je vyhlášenou ptačí oblastí, patří do soustavy Natura 2000 a jako ptačí oblast byla vyhlášena v roce 2005. Důvodem je rozsáhlé hnízdiště mnoha vzácných ptačích druhů. Hnízdí zde mokřadní ptáci, především různé druhy racků. Zastavují se zde nebo zimují vodní ptáci, například polní husy nebo mořští orli.

Významné archeologické naleziště

V oblasti se nacházejí i významná archeologická naleziště. Na břehu nádrže byly odkryty zbytky římského tábora z doby Marka Aurelia. Vykopávky odhalily, že se zde Římané chtěli usadit natrvalo. Důkladný výzkum zde proběhla až v posledních letech a poznatky z doby objevů po první světové válce tak byly upřesněny.

 

Autor: Helena Syslová