ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Železná hůrka

Legendami opředené sopky můžete potkat i na našem území. Jedna z nich se nachází poblíž hranice s Německem, u obce Mýtina na Chebsku. V roce 1961 byla vyhlášena národní přírodní památkou, byla však známa o několik století dříve. Chráněn je zde zbytek sopky z období přelomu třetihor a čtvrtohor. Místo znal již německý dramatik, básník, mineralog a politik J. W. Goethe, který je i uváděn jako její objevitel. Po sopce Komorní hůrka by se mělo jednat o druhou nejmladší sopku u nás. Sopka se nachází v nadmořské výšce do 600 m, přírodní památka má plochu 3,5 hektaru.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Lipová
GPS: 49.99188000, 12.44369000
Železná hůrka map

Železná hůrka - zajímavosti

Velmi mladá sopka

Sopka Železná hůrka je označována jako jedna z nejmladších sopek, její stáří je odhadováno na 500 tisíc let. Zažila minimálně dvě erupce  za sebou. Ve středu chráněného území je dobře viditelný lom se zachovalými stěnami, kde je možno pozorovat geologický profil sopky – úlomky jednotlivých hornin a vrstvy sopečného popela. Tento profil byl odkryt při těžbě. Na úbočí je viditelný zbytek sopouchu.

Ochraňovány jsou i rostliny a živočichové

Rostlinná skladba je silně ovlivněna hospodařením v okolí. Mezi dřevinami zde převažují břízy a javory. Výraznou rostlinou celé oblasti je vratička měsíční. Vidět zde můžete také prvosenku jarní, zimostrázek alpský (přísně chráněný) nebo mochnu jarní. Z živočichů se zde můžete setkat s ještěrkami a plazy – ještěrkou obecnou, živorodou a zmijí obecnou.

Sopky v ČR

Stopy po sopečné činnosti u nás je možno najít v podobě sopečných hornin, které pocházejí ze starohor a prvohor. Takové horniny se nacházejí například v Jeseníkách nebo středních a západních Čechách. Ani mladších sopek se mnoho nezachovalo, proto je Železná hůrka vzácnou památkou, která se skrývá jako nenápadný pahorek ve stráni. Nevede sem značená cesta, proto není také tak turisticky atraktivní, jako Komorní hůrka, ale najdete zde krásnou krajinu i ojedinělý útvar, aniž byste se museli pohybovat v davu návštěvníků.

 

Autor: Helena Syslová