ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Čtyři palice

Pokud jste fanouškem výšek a adrenalinu, nesmíte minout zdejší skály, které jsou často vyhledávány právě horolezci.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , České Milovy
GPS: 49.68527610, 16.09288920
Čtyři palice map

Čtyři palice - zajímavosti


Přírodní rezervace Čtyři palice je rulový skalní útvar, modelovaný mrazovým zvětráváním hornin. Je obklopený balvanitými sutěmi se zachovalými lesními porosty. Tři hlavní skalní útvary, pojmenované Děvín, Paličatá a Tvrz a nízký skalnatý hřeben, nesoucí název Opomenutá, zaujímají rozlohu 7,36 ha. Přírodní rezervací byly vyhlášeny v roce 1990.


Největší skála Paličatá stojí ve středu skupiny. Její západní stěna, která je téměř svislá a 30 m vysoká, je ukončená 4 mohutnými bloky – palicemi. Jejich spodky tvoří převisy a stropy. Podstavec skály, který je 40 m vysoký, tvoří 3 mohutné pilíře. Na délku dosahuje téměř 50 m. U vrcholu je rozdělena na 4 palice. Pokud se Vám podaří ji zdolat, rozprostře se pod Vámi nádherný výhled do údolí řeky Svratky a na nedaleký vrchol Devět skal.
Roste zde převážně smrk ztepilý, buk lesní, místy jedle bělokorá, javor klen či jilm horský. Na skalách pak můžete nalézt zakrslou borovici lesní. V podrostu často narazíte na borůvku černou, šťavel kyselý, metličku křivolakou či kapraď osténkatou. Skály jsou porostlé mnoha druhy lišejníků a mechů.


Ze zvířecí říše se tu velmi dobře daří bezobratlým živočichům, např. střevlíkům či pavoukovcům, z obratlovců pak především ropuše obecné, ještěrce živorodé či slepýši křehkému. Své hnízdiště si zde nalezl vzácný sýc rousný, lejsek malý a krkavec velký.


Ke skalám Vás dovede červená turistická značka, vedoucí ze Svratky. Cestou minete lovecký zámeček Karlštejn. Ten nechal vystavět hrabě Filip Kinský roku 1776. Právě zde se natáčel televizní seriál Četnické humoresky. Od zámku po modré značce, přes Zkamenělý zámek a Milovské perničky, dojdete ke Čtyřem palicím. Pod romantickým názvem Zkamenělý zámek, se ukrývá skalní útvar obehnaný náspem a dvojitým valem. Své útočiště tu našlo mnoho rodů doby kamenné, bronzové i železné.

 

Autor: Marie Bukovinská