ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Velké Perničky

Skalní mísy, které vznikají na vrcholcích skal, jsou pro návštěvníky vždy přitažlivé. Můžete nad nimi postát a přemýšlet o tom, jak vznikly- zda je vytvořila příroda nebo člověk, k jakému účelu byly vytvořeny nebo používány. Pokud jsou skály, na kterých vznikly takové skalní mísy, součástí území, kde se vyskytuje vzácná květena i živočichové, bývá to důvodem pro ochranu. Stejně tak je tomu u Velkých Perniček, skalních útvarů, které najdete u obce Křižánky na Žďársku. Ty byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1977.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Křižánky
GPS: 49.69379000, 16.08823000
Velké Perničky map

Velké Perničky - zajímavosti

Říká se jim i Milovské Perničky

Velké Perničky můžete najít i pod označením Milovské perničky. Tento název je odvozen od obce Milovy. Perničky tvoří tři rulové skály s balvanitými proudy a původní vegetací. Skalní mísy – perničky na jejich vrcholu. Vznikly zvětráváním, měří v průměru od 20 do 90 cm a jsou 6 – 30 cm hluboké. Celkem jich tu najdete 11. O jejich původu existují různá vyprávění, mluví se o kultovních účelech, ohništích strážních ohňů nebo mísách na drcení obilí za třicetileté války.

Velké Perničky tvoří tři vrcholy

Tato přírodní památka je skalní útvar tvořený třemi bloky – Poradní skálou, Cestářem a Mohylou. Skály vznikly působením mrazu v období čtvrtohor. Tři skalní bloky jsou odděleny cestou, nejvyšší skála dosahuje výšky 25 metrů. Směrem dolů se táhnou suťové haldy, balvanitá moře. Na jejich povrchu se nachází bohatá vegetace lišejníků, mechů, smrků a bučin. Ochranné pásmo se rozkládá v okolí 50 metrů od skal.

Výhled i horolezecké cesty

Velké Perničky slouží i jako cvičné cesty pro horolezce. Horolezectví je možno provozovat pouze na vyznačených trasách, povoleno je pouze na Poradní skále, na Mohyle a Cestáři je zakázáno. Celý útvar je turistům přístupný, porost na skalách je však poškozován imisemi a námrazou. Z vrcholku skal můžete obdivovat i krásný výhled do okolí.

 

Autor: Helena Syslová