ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Smrk

Máte rádi horskou krajinu s původním porostem? Pak uděláte jedině dobře, když v rámci pobytu v Moravskoslezských Beskydách navštívíte druhou nejvyšší horu tohoto pohoří, Smrk. Na jejích svazích se nachází přírodní rezervace, ve které můžete pozorovat různá přírodní stanoviště – kamenité nebo balvanité sutě či prameniště. Zachovaly se zde pozůstatky původního smrkového a bukového porostu, jedlí i javorů. Tato přirozená společenství jsou důvodem ochrany tohoto území.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Čeladná
GPS: 49.50530810, 18.38163610
Smrk map

Smrk - zajímavosti

Kamenná moře i jeskyně

Balvanitá suť na svazích Smrku tvoří místy kamenná moře, na jiných místech se nachází velké množství zvětralých hornin. Na severní straně Smrku uvidíte 6 m vysoký mrazový srub, skalní stupeň vzniklý působením mrazu a zvětrávání. Přejdete –li na opačnou stranu, můžete navštívit puklinovou pseudokrasovou jeskyni. Chodba jeskyně je dlouhá 6,5 m, jeskyně však leží již mimo území rezervace. Na vrcholu Smrku najdete také malý pomníček věnovaný Johnu Lennonovi a Janu Palachovi.

Vzácné rostliny i živočichové

Kromě lesního porostu můžete v rezervaci Smrk potkat i vzácnější byliny. Velmi vzácný je zde výskyt oměje tuhého, vidět můžete i rostliny neobvyklých jmen – pstroček, metlička, bika, věsenka, třtina, sedmikvítek a různé druhy kapradí a brusnic. Žijí zde zvířata obvyklá v lesním společenstvu i méně časté druhy, jako jeřábek, tetřev, datel, žluna, strakapoud, jestřáb, rehek, puštík, krkavec nebo čáp černý. Trvale zde žije rys ostrovid, pokud máte štěstí, můžete zahlédnout i medvěda hnědého nebo vlka.

Rezervaci poškodilo působení člověka

Část vrchu Smrk utrpěla imisemi a musela být odlesněna. Lesní porost byl navíc těžen a došlo ke změnám původní skladby druhů. Ovzduší zamořené exhaláty ohrožuje porost i nadále, v blízkosti se nacházejí průmyslové podniky, například Třinecké železárny. O území se pečuje a je zde snaha o záchranu přirozených druhů dřevin. Do rezervace se smí pouze po vyznačených cestách.

 

Autor: Helena Syslová