ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Nýznerovské vodopády

O návštěvu Nýznerovských vodopádů, rozkládajících se na 12 hektarech v území obce Skorošice, se rozhodně nenechte připravit. Výprava k vodopádům Stříbrného potoka, jak se Nýznerovským vodopádům také říká, pro Vás bude zcela ojedinělým zážitkem. Tato přírodní památka je chráněna už od roku 1968, kdy byla prohlášena za chráněný přírodní výtvor. Nad vodopády se můžete ukrýt v dřevěném přístřešku určeném turistům nebo se projít po působivém kamenném mostě.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Nýznerovská, Žulová
GPS: 50.27400000, 17.05081970
Nýznerovské vodopády map

Nýznerovské vodopády - zajímavosti

Soustava vodopádů a kaskád v romantické soutěsce

Navštívíte-li Nýznerovské vodopády, vstoupíte do úzké a hluboké soutěsky, ve které skalní prahy tvoří kaskády a vodopády. I celková výška je impozantní – voda padá v kaskádách a peřejích z výšky 14 metrů do ústí Bučinského potoka. Nejvyšší stupně vodopádu dosahují výšky 3 metrů. Je zde poměrně vysoký průtok, v řečišti se nacházejí skalní mísy a kotle, které potok vymlel a díky kterým působí celá soutěska velice romanticky.

Vodopády jsou dostupné pouze pěšky

I když jsou Nýznerovské vodopády významným turistickým cílem celé oblasti Rychlebských hor, jsou dostupné pouze pěšky. Výchozím bodem může být například vesnice Žulová, odkud se po poměrně pohodlné cestě v délce cca 5 km dostanete do soutěsky. Jinou variantou je chůze po lesní cestičce z Nýznerova, tato cesta je nejjednodušší. K hornímu stupni se dostanete po dřevěných schodech. Příznivci geocachingu zde mohou pátrat po kešce.

Nýznerovské vodopády jsou skutečně působivé

Přírodní památkou byla vyhlášena celá soutěska, která svou divokostí a svými peřejemi a vodopády připomíná divoký kaňon známý z filmů. První stupeň vodopádů má cca 2 metry, pak následuje stupeň třímetrový, na konci se vodopád dělí do dvou stupňů o dalších dvou metrech. Zde samotná soutěska končí a přitéká Bučinský potok. Celá soutěska měří 110 metrů a určitě stojí za samostatný výlet.

 

Autor: Helena Syslová