ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Šerák - Keprník

V pohoří Hrubý Jeseník se můžete projít nejstarší rezervací na Moravě. Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník je nazývána také Lichtenštejnským pralesem a je součástí CHKO Jeseníky. Samotnou rezervaci tvoří skaliska na protáhlých horských hřbetech a ledovcové kary. Patří do ní oblast mezi Trojmezím a Obřími skalami, z významnějších vrcholů jsou sem zahrnuty Keprník, Vozka a Šerák.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Ostružná
GPS: 50.18662500, 17.10650030
Šerák - Keprník map

Šerák - Keprník - zajímavosti

Rezervaci vyhlásili Lichtenštejnové

Původní rezervace byla poměrně malá, jednalo se o plochu 172 hektarů, která byla prohlášena rezervací v roce 1933 právě rodem Lichtenštejnů. Státní přírodní rezervace je zde oficiálně od roku 1955, území bylo v roce 1989 rozšířeno a v roce 1992 se změnil i název na Národní přírodní rezervaci Šerák – Keprník. Plocha rezervace se rozšířila o Obří skály, Černou stráň – Vozka a část východních svahů. Chráněny jsou zde pozůstatky doby ledové, především skalní a půdní útvary.

Předmětem ochrany je hlavně příroda

Ruly a svory, se kterými se zde setkáte, tvoří zajímavé a dosti staré útvary, které by neměly uniknout pozornosti turistů. Také na vysokohorských loukách roste chráněná flora, např. kostřava, sasanky, zvonky okrouhlolisté, šicha nebo sítina. V oblasti pramenišť se vyskytují hořec, oměj nebo havéz. V rašeliništích se ukrývá klikva, ostřice nebo kyhanka. Lesní porost tvoří pralesovité smrčiny, o něco výše byla vysazena kleč. Faunu reprezentuje především ptactvo – tetřevi a tetřívci, kosi, ořešníci nebo lindušky. Chráněni jsou i někteří plazi a savci, jako myšivka, rejsek a různé ještěrky.

I zde najdete naučnou stezku

Pokud uvidíte nápis „S Koprníčkem na výlet Keprnickými horami“, jedná se o naučnou stezku touto oblastí. Naučná stezka vede po červené turistické značce. Přes všechnu ochranu se i tady projevuje působení člověka, především poničení porostů imisemi. Stezka měří necelých 15 km a je na ní umístěno 14 zastavení.

 

Autor: Helena Syslová