ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Království

V Olomouckém okrese se nachází přírodní rezervace, s pohádkovým názvem Království.
V tomto chráněném lužním lese můžete pozorovat přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických a vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve smíšených lesích naleznete dub letní, jilm vaz, jilm habrolistý, jasan ztepilý nebo jasan úzkolistý. V podrostu pak převládá sasanka hajní, sasanka pryskyřníková, kyčelnice žláznatá nebo česnek medvědí. V místech vysychajících tůní se dobře daří ostřicím, konkrétně ostřici pobřežní, kosatci žlutému či zblochanu vzplývavému. Místy je možné nalézt i žebratku bahenní.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Charváty
GPS: 49.51408110, 17.29620500
Království map

Království - zajímavosti


Z kriticky ohrožených obojživelníků zde žije například čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená. Hnízdí tu přes 63 druhů ptáků, z těch ohrožených pak krahujec obecný, krutihlav obecný nebo žluva hajní.

Ke království neodmyslitelně patří také více než pětset let starý strom, Král dub. Rezervací neprocházejí žádné stezky a je zákaz sem vstupovat v období od 1.4 do 30.6 a od 1.8 do 15.10.

 

Autor: Marie Bukovinská