ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Třesín

Na procházce v okolí obce Mladeč byste tento nenápadný kopec pravděpodobně minuli. Je to dlouhé návrší, porostlé lesy, žije zde mnoho zajímavých druhů ptáků, měkkýšů a brouků. Rostou zde i vzácnější rostliny. Třesín je již od roku 1933přírodní památkou. Hlavním důvodem ochrany však není jen místní flora a fauna, ale to, co se pod nenápadným kopcem skrývá. Uvnitř kopce se totiž rozkládají Mladečské jeskyně, rozsáhlý soubor krasových jeskyní, které jsou zpřístupněny veřejnosti.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Mladeč
GPS: 49.70778810, 16.99539280
Třesín map

Třesín - zajímavosti

Třesín patří do krasového území

Přírodní památka Třesín je součástí Javoříčsko-mladečského krasu. Samotné mladečské jeskyně, které se nacházejí v nitru kopce, vznikly působením eroze vody z říček Hradečka a Rochava. Vápenec, kterým je vrch tvořen, je starý skoro 400 miliónů let. Projít se můžete labyrintem chodeb a dómů, je zde i významné archeologické naleziště. Návštěvníkům zde slouží i naučná stezka, na které se mohou seznámit s historií i současností této oblasti.

Bohaté společenství rostlin i živočichů

Na vrchu Třesín se sice nedochovaly původní lesy, ale zůstaly zde zbytky dubů, buků a habrů. Lesní porost je domovem mnoha živočichů, hnízdí zde obvyklí i vzácnější ptáci. Vidět nebo zaslechnout můžete například datla, lejska nebo puštíka. Velmi pestré je tu společenství měkkýšů, až 33 druhů. K nejzajímavějším měkkýšům patří skalnice kýlnatá nebo vřetenatka obecná. Zastoupeni jsou také brouci a motýli, je zde i vzácný výskyt kudlanky nábožné. K zajímavým rostlinám náleží podléšky, rozchodníky, kapradiny, okrotice, vousatky, věšenky a další.

Území poškozuje těžební činnost

Místní krasová oblast je značně rozsáhlá, některá místa jsou však ohrožována těžbou. Dochází tu k narušení podzemních vod a k ničení jedinečných ekosystémů. Celek patří do CHKO Litovelské Pomoraví, samotný Třesín byl pak zařazen do systému Natura 2000, který vytvořily členské země Evropské unie, aby bylo možno ochránit nejvzácnější a nejohroženější druhy rostlin i živočichů a také vzácná přírodní stanoviště v Evropské unii.

 

Autor: Helena Syslová