ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Údolí Kunratického potoka

Vydáte-li se po žluté nebo zelené turistické značce na sever od obce Kunratice, budete procházet územím přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Přirozené zákruty Kunratického potoka v původních lesních porostech se staly předmětem ochrany v roce 1988. Přírodní památka leží v poměrně husté zástavbě, je hojně navštěvována, vedou tudy nejen turistické trasy, ale i cyklotrasy a naučná stezka zaměřená na lesnictví.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Kunratice, Praha 4
GPS: 50.01597000, 14.48319000
Údolí Kunratického potoka map

Údolí Kunratického potoka - zajímavosti

Předmětem ochrany není jen potok

Důvodem pro prohlášení území přírodní památkou nejsou jen zákruty Kunratického potoka, ale i různá další společenstva rostlinná či živočišná. Lesní společenstva, pozůstatky stepí i zvláštní geologický profil za zachování i pro další generace rozhodně stojí. Suťové lesy, olšiny, doubravy a další dřeviny se tu nacházejí ve významném počtu. Vyskytují se zde i méně obvyklé druhy rostlin, třemdava, kruštík, křivatec, koniklec nebo bělozářka. K vzácným druhům živočichů patří některé druhy nosatce, žluna, datel nebo strakapoud.

Návštěvníky neláká jen příroda

V areálu přírodní památky Údolí Kunratického potoka byla vybudována dětská hřiště a odpočinkové altány. Navštívit tu můžete i zříceninu gotického hradu, který nechal na počátku 15. století vybudovat Václav IV. Tento Nový hrad se stal později i místem, kde Václav IV. zemřel. Koná se tady závod Velká Kunratická, který se pro velký počet účastníků stával pro přírodu problémem, proto je v současnosti počet závodníků omezen.

Přírodní památku poškozuje lidské působení

Vysoká obliba a návštěvnost má za důsledek ničení této přírodní památky. Nejedná se jen o přímý vandalismus, ale i o sešlapování půdy, poškozování rostlin, rušení zvířat, pohyb lidí mimo cesty a podobně. Zvěř a ptactvo ruší na volno pouštění psi, krajinu narušují i uměle vysazení mufloni. Také imise ohrožují zdravotní stav porostů. Samotný Kunratický potok je znečišťován odpadními vodami.

 

Autor: Helena Syslová