ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Koda

Kaňonovité údolí se stepními a hájními porosty bylo vyhlášeno národní přírodní rezervací v roce 1952. Naleznete zde několik jeskyní s archeologickými nálezy. Mezi ty nejvýznamnější patří jeskyně Martina, kde je prokázané pravěké a novověké osídlení, jeskyně Koda a jeskyně Ve Stráni.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Korno
GPS: 49.93145000, 14.11712970
Koda map

Koda - zajímavosti


Roste tu především lužní les, na svazích pak suťový les s výskytem oměje vlčího moru. Na výše položených místech pak rostou duby a habry. Dobře se zde daří i travinám, například kostřavě waliské, smělku štíhlému nebo kavylu. V Císařské rokli naleznete kriticky ohrožený včelník rakouský, šalvěj hajní nebo hlaváče žlutavého.


Vyskytují se tu i vzácní plži, vysoký počet motýlů a můr, vzácní brouci i teplomilné včely. Z kriticky ohrožených obojživelníku tu naleznete čolka velkého nebo skokana skřehotavého. Hnízdí zde hned 7 druhů kriticky ohrožených druhů ptáků, kterými jsou luňák červený a hnědý, mandelík hajní, morčák velký, sokol stěhovavý, orel mořský a zedníček skalní. V jeskyních pak zimují netopýr velký a netopýr černý.

 

Autor: Marie Bukovinská