ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Stará Huť u Adamova

Ocitnete-li se v okolí Blanska, zamiřte i k obci Adamov. Asi pět kilometrů východně od ní narazíte na významnou technickou památku Stará huť u Adamova. Leží v Josefovském údolí, u Křtinského potoka kousek předtím, než se vlévá do řeky Svratky. Jsou zde k vidění pozůstatky hutního komplexu a také muzeum věnované železářství.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Adamov
GPS: 49.30720830, 16.67799170
Stará Huť u Adamova map

Stará Huť u Adamova - zajímavosti

Zdejší okolí bylo dlouho známé zpracováváním místních ložisek limonitických rud. Jasné zprávy hovoří o práci železářských hutí zde už mezi 8. a 12. století. Někdy nejpozději na přelomu 15. a 16. století vznikl nedaleký Althamr - starý železářský hamr. Huť u Adamova pak nechal vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina na počátku 18. století, založení huti se datuje do roku 1746. Její dominantou byla vysoká pec nazvaná Františka. Jako palivo v ní bylo používáno dřevěné uhlí, které se získávalo pálením dřeva v milířích. Huť byla na konci 18. století přestavěna a výroba v ní sloužila především armádě. V roce 1877 tu však byl ukončen provoz, jelikož tato výroba nebyla rentabilní. Areál nebyl téměř sto let udržován, až v roce 1971 byla zahájena jeho rekonstrukce, jelikož byl prohlášen první a jedinou technickou rezervací v tehdejším Československu. V průběhu rekonstrukce objekt převzalo Technické muzeum Brno a opravu dokončilo rokem 1984, kdy tu byla i otevřena expozice.

Památkový areál státní technické rezervace Stará huť se rozkládá na ploše 12 ha. Dominantou je pořád bezpochyby vysoká dřevouhelná železářská pec. Její základna měří 12x12 metrů a pec dosahuje výšky 10 metrů. Dnes je to vlastně jen její skelet, takže můžete klidně pecí projít a nahlédnout zespoda nahoru i opačně. Nahoru se dostanete po cestičce a můstkem k jejímu hrdlu. Kromě této pece jsou tu ještě dvě menší na pálení vápna, nájezdové rampy, obytná budova a bývalá modelárna zvaná Kameňák. V ní je dnes umístěna expozice Železářství střední části Moravského krasu. V přízemí se dozvíte více o počátcích metalurgie železa, v patře pak o vysokých pecích stavěných v okolí převážně od poloviny 17. století a hlavně o této huti, její historii i fungování. Součástí areálu jsou také repliky slovanských železářských pecí, ve kterých příležitostně probíhají ukázky tavby železa. Vzniká tu i muzeum kusových železářských pecí pod širým nebem.

Výroba železa je velmi důležitou dovedností, v které se lidstvo postupem času zdokonalovalo a bez níž by nikdy nemohlo dosáhnout takového pokroku. Je dobré a také zajímavé dozvědět se o tomto odvětví více.

Autor: Martina Limbergová