ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Pevnost Josefov

Zajímavá technická řešení, tajemné podzemní prostory a bohatá historie, to je jen část z toho, co nabízí prohlídka fortifikační pevnosti Josefov. Dříve střežila severní hranice rakouské říše, dnes je poutavým místem, které láká turisty a kde se pořádají mnohé kulturní akce.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Okružní 34, Jaroměř – Josefov
GPS: 50.33809470, 15.92526060
Pevnost Josefov map

Pevnost Josefov - zajímavosti

Josefovská pevnost je komplex obranných prvků rozkládající se na ploše 266 ha. Má tvar osmiúhelníku, tvoří ho osm bastionů spojených rovnými úseky hradeb. Podzemní chodby dosahují délky několika desítek kilometrů. Potřeba vybudovat pevnost zabraňující nepřátelským pruským vojskům vstupu do země Broumovským výběžkem mezi Krkonošemi a Orlickými horami vyvstala již v polovině 18. století. Pro tento účel byla vybrána obec Ples a v roce 1764 tu již začalo vyměřování.

Pak však z úsporných důvodů bylo raději modernizováno opevnění Hradce Králové, i když ten byl docela vzdálený od tohoto přístupového místa. Válka o bavorské dědictví v letech 1778-1779 však ukázala, že to nestačí. V roce 1780 se tedy započalo se stavbou pevnosti na místě obce Ples. Původní plány, které počítaly s geometricky vyměřenou stavbou bez ohledu na okolní terén, byly pozměněny tak, aby ho naopak co nejvíce využily. Projekt vypracoval inženýr a generál v rakouských službách Ludvík Querlonde du Hamel a od roku 1784 ho vystřídal fortifikátor plukovník František Lauer. Pevnost byla dokončena v roce 1787, ale za svou historii se nikdy nedostala přímo do boje. Nejblíže tomu bylo v době napoleonských válek, kdy v roce 1866 vystřelila její děla na pruského nepřítele. Avšak ten ji neoblehl a táhl dál jinudy, takže pevnost zůstala mimo dění.

Již v roce 1888 ztratil Josefov pevností status, jednak proto, že se z Pruska stal rakouský spojenec, a také kvůli neúspěchům v prusko-francouzské válce, kdy se fortifikační pevnosti ukázaly jako ne příliš účinné. Na konci 19. století bylo do Josefova umístěno velitelství 9. sboru, pak sem během rakouských válek byly umisťováni zajatci, nejvíce za první světové války. Části pevnosti byly v průběhu toho bourány a rozebírány na stavební materiál a vůbec docházelo k velké devastaci. To se dělo prakticky až do roku 1970, kdy byl Josefov vyhlášen městskou památkovou rezervací a proběhly první snahy o záchranu této památky, což se daří dodnes.

Pevnost Josefov je významnou ukázkou fortifikačního stavitelství konce 18. století a zaslouží si pozornost, jaké se jí naštěstí již dostává.

 

Autor: Martina Limbergová